ERTO jakoi stipendejä amk-opiskelijoiden työelämän kehittämishankkeille


Nuoret työelämässä

Toimihenkilöliitto ERTO haluaa tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta jakamalla stipendejä parhaille ammattikorkeakouluopiskelijoiden tekemille työelämän kehittämishankkeille. Tänä vuonna stipendin sai kolme opiskelijaa. Stipendit myönnettiin kuudetta kertaa ja ne jaettiin valtakunnallisilla AMK-päivillä Tampereella 19.5.2015.

Palkitut työt edustavat ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvaa työelämälähtöistä kehittämistä ja ovat vakuuttavia näyttöjä opiskelijoiden osaamisesta. Arviointiraati piti valinnassaan tärkeänä, että kehitystyössä luodut toimintamallit ja välineet ovat julkisia ja kaikkien saatavilla.

Arviointiryhmään kuuluivat puheenjohtaja Juri Aaltonen ERTOsta, järjestöpäällikkö Soile Lindstedt ERTOsta, johtaja Susanna Niinistö-Sivuranta Arenesta, erikoissuunnittelija Liisa Marttila AMK-päivien järjestelytoimikunnasta ja koulutuspolitiikan asiantuntija Anni Vesa SAMOKista.

Palkitut työelämän kehittämishankkeet:

Mira-Jonna Myllykangas, Centria-ammattikorkeakoulu, Kokkola: 1000 euroa 1000 euron stipendin sai liiketalouden opiskelija Mira-Jonna Myllykangas Centria-ammattikorkeakoulusta Kokkolanseudun Kehitys Oy:n kanssa tehdystä Arvonmääritys – työkalu yrityksen arvonmääritykseen – tutkimus- ja kehittämishankkeesta. Työväline nähtiin pk-yrityksien toimintaa hyödyttäväksi ja useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaksi.

Marjo Eskola, Humanistinen korkeakoulu, Helsinki: 500 euroa 500 euron stipendi myönnettiin Humanistisen korkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opiskelija Marjo Eskolalle Kaverille kanssa -hankkeesta, jossa pyrittiin osallistavien menetelmin avulla lisäämään kulttuurista pääomaa.Työn innovatiiviset ajatukset ja luodut käytänteet ovat levitettävissä myös laajemmalle, julkisen ja kolmannen sektorin toimintaan.

Juuso Nieminen, Tampereen ammattikorkeakoulu: 500 euroa Toinen 500 euron stipendi myönnettiin Tampereen ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelija Juuso Niemiselle vesirakennusalan yritykselle tehdystä kehittämistyöstä Kiintoainemittaus imuruoppaajaan. Työssä kehitettiin järjestelmä, jossa ratkaistiin useita mm. kustannustehokkuuteen sekä laitteistojen toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 040 553 8536 

 

***

Oletko siirtymässä työelämään vai teetkö töitä kesäisin tai opintojen ohessa? Tämä sivusto kertoo sinulle työelämän keskeiset pelisäännöt sekä työntekijän velvollisuudet ja oikeudet tiiviissä paketissa. Ne on hyvä selvittää jo ennen työsuhteen solmimista: Tervetuloa työelämään