Presidentti Halonen palkansaajien seminaarissa: Säällinen työ kestävän kehityksen tavoitteeksi


Ilmastonmuutos ja työelämä. Presidentti Halonen

Palkansaajien äänen tulee kuulua kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, korostavat palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK. Pariisissa pidettävissä ilmastoneuvotteluissa tulee sopia sitova kansainvälinen ja mahdollisimman kattava sopimus. Vaikka ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen luovat uutta työtä, on syytä huolehtia myös ilmastonmuutosturvasta.

Työ ja sen tekemisen edellytykset on tuotava ilmastonmuutoskeskustelun keskiöön

SAK:n, Akavan ja STTK:n seminaarissa korostettiin, että työ ja sen tekemisen edellytykset on tuotava ilmastonmuutoskeskustelun keskiöön. Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja elinkeinojen edellytyksiä. Seminaarin pääpuhujana oli presidentti Tarja Halonen.

– Avain kestävään talouteen on naisten ja miesten tasapuolinen osallistuminen kasvuun säällisen työn kautta, ja mahdollisuus hyötyä siitä reilun palkan sekä luotettavan sosiaaliturvan ja palveluiden kautta, totesi presidentti Tarja Halonen.

Halonen muistutti, että ilmastonmuutoksen hallinta on kaikkien yhteinen etu.

– Haluamme tukea “puhtaan työn” tekemisen mahdollisuuksia ja kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kasvua, Halonen korosti.

Matkalla kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tarvitaan oikeudenmukaista siirtymää. Ilmastonmuutosturva on tärkeä keino auttaa rakennemuutoksen kourissa kamppailevia aloja sekä ihmisiä, joiden työhön ilmastonmuutos vaikuttaa. Suomalaista muutosturvaa voisi kehittää edelleen tilanteisiin, joissa tarvitaan uudelleenkoulutusta, osaamisen päivittämistä tai uuden, vihreän alan oppimista.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen luovat mahdollisuuksia luoda uutta työtä ja työpaikkoja. Kestävään työhön siirtyminen valjastaa tuotantoprosessit aina suunnittelupöydältä tuotantolinjalle asti miettimään uusia, tehokkaampia ja päästöttömämpiä tapoja tehdä tuotteita ja palveluita.

Suomalaiselle työlle, osaamiselle ja energiatehokkaalle teollisuudelle on kysyntää. SAK, Akava ja STTK kannustavat valjastamaan nämä muutosvoimat luomaan uutta työtä ja uusia työpaikkoja.

Järjestöt vaativat, että kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa Pariisissa syksyllä 2015 täytyy saada aikaan kattava sopimus, jolla kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoden 2020 jälkeen maailmanlaajuisesti.

Maailman lämpötilan nousu pitää pysäyttää vuoteen 2100 mennessä enintään kahteen asteeseen vuoteen 1990 verrattuna. Maiden tulee sitoutua kunnianhimoisiin tavoitteisiin täysimääräisesti avoimuutta noudattaen. Suomen pitää sitoutua vihreän ilmastorahaston rahoittamiseen.

Lisätietoja

Elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK, puh 050 464 5342
Asiantuntija Elina Moisio, Akava, puh. 040 575 5988
Pääekonomisti Ralf Sund, STTK, puh. 050 563 4841