Taloudesta tiistaina: Yritysten ulos jaettavaa voittoa tulisi verottaa nykyistä kireämmin


Jukka Ihanus STTK

Suomen talous on kärsinyt hypotermiasta jo usean vuoden ajan, mutta pörssissä kuume nousee. Kauppalehden (20.4.2015) mukaan pörssiyhtiöt jakavat tänä vuonna 10,5 miljardia euroa osinkoja. Se on merkittävä osa 50 suurimman pörssiyrityksen yhteenlasketusta 18 miljardin euron viime vuoden liikevoitosta.

Syntyisi kannuste jättää voitto yrityksen toiminnan kehittämiseen

Smolnassa käytävissä hallitusneuvotteluissa tulisi etsiä malleja, joissa yrityksen ulos jakamaa voittoa verotettaisiin nykyistä kireämmin. Näin syntyisi kannuste jättää voitto yrityksen toiminnan kehittämiseen. Ratkaisua voisi etsiä joko yhtiön tuloverotuksen uudistamisesta tai osingonsaajan verotuksesta. Mielenkiintoinen selvitettävä kysymys olisi yhtiön tuloksen verottaminen sen mukaan jätetäänkö voitto yhtiöön esimerkiksi investointeihin vai jaetaanko se ulos omistajille. Ulosjaetun voiton osalta vero olisi korkeampi.

Näin syntyisi kannuste jättää voitto yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Nykyisessä valtiontalouden tilanteessa tämä ei voi kuitenkaan tapahtua yritysten ja osingonsaajien verotuksen kokonaistasoa keventämällä. Mallin tulisi olla verotulojen kannalta neutraali lyhyellä aikavälillä. Suomen yrittäjien ja Teknologiateollisuuden esittämä Viron veromalliin siirtyminen johtaisi merkittävään verotulojen alenemiseen lyhyellä aikavälillä. Lisäksi malli johtaisi tulonmuunto-ongelman kärjistymiseen, koska Suomessa korkeimpien ansiotulojen marginaaliverotus on Viroa huomattavasti kireämpi. Yhteisöveroa peritään ainoastaan jaettaessa osinkoa.

Suomi on kärsinyt investointien hiipumisesta useita vuosia

Suomi on kärsinyt investointien hiipumisesta useita vuosia. Olipa kyse tutkimus- ja kehitystyöstä, ICT investoinneista tai koneista- ja laitteista olemme jäämässä keskeisten kilpailijamaiden taakse. Tämä tarkoittaa, että Suomen tulevaisuuden talouskasvun taso jää aiempaa alhaisemmaksi, koska tuotantokoneistomme rapautuu.

Jyrki Kataisen ja Jutta Urpilaisen linjaama vuonna 2014 toteutettu yhteisöveron lasku oli fiskaalisesti merkittävä ja suhteellisesti mitattuna maailmanlaajuisesti suurin kertapudotus. Uudistuksella pyrittiin lisäämään Suomeen suuntautuvia investointeja. Tällä hetkellä näyttää, että yksittäisiä valonpilkahduksia lukuun ottamatta investointirintamalla ei ole havaittavissa buumia. Suhdanteista johtuen dynaamiset vaikutukset ovat jääneet kauas alun toiveiden taakse. Veroale on mennyt yritysten kannattavuuden ja voitonjakokyvyn parantamiseen. Yhteisöverotuksen alentamisessa suurimman hyödyn näyttävät siis keränneen kansainväliset sijoittajat, joita osinkojen verotuksen kiristäminen ei koskenut.

Jukka Ihanus, STTK:n yhteiskuntavaikuttamisen johtaja.