STTK-Opiskelijat: Turvattu opintotuki ei tarkoita lyhyempiä työuria


Nuoret työelämässä

STTK-Opiskelijat kiittää riemuiten eduskuntaa vastuullisesta päätöksestä olla muuttamatta opintotuen myöntämisen perusteita toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon. Päätöksen myötä voimme todeta, että Arkadianmäellä ymmärretään sittenkin kouluttautumisen tärkeys yhteiskunnalle sekä työelämälle nyt ja tulevaisuudessa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksen  mukaan opiskelijoista 36-70% työskentelee säännöllisesti tutkinnon suorittamisen ohessa. Tutkijat toteavat, että tehdyn työn määrä vaihtelee tutkinnon etenemisasteesta riippuen, eikä sillä ole huomattavaa vaikutusta valmistumisaikoihin. Nyt tehdyn päätöksen myötä tämä tilanne ei tule muuttumaan, ja opiskelijat suorittavat tutkintonsa tehokkaasti tulevaisuudessakin ja kartuttavat siinä ohessa työuraansa.

– Opintojen ohessa tapahtuva työnteko on enemmän kuin hyödyllistä yhteiskunnalle eikä ole taloudellisesti haitallista, mutta silti opintotuki on tärkeä osa opiskelijoiden tulopohjaa. Sen turvin meillä valmistuu tulevaisuudessakin työelämään hyviä osaajia, joilla on mahdollisesti jo aiempi tutkinto tukemassa työllistymistä ja jatko-opintoja, kiteyttää STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa.

Lakiesityksen yksi peruste oli työurien pidentäminen alkupäästä. ETK:n tutkimuksen mukaan korkeakoulututkinto suoritetaan yleensä 25-26 –vuotiaana, jolloin työuraa on karttunut jo 4-5 vuotta. Hallituksen tavoite vaikuttaa työuriin opintotukea rajoittamalla ei siis olisi ollut kovin tehokasta, koska työuria on vaikea enää venyttää alkupäästä.

– Työuria on pyrittävä edelleen pidentämään, mutta katseet on suunnattava enemmän niiden keskivaiheeseen ja sen ongelmiin, kuten työhyvinvointiin. Kaikkien keinojen on kuitenkin oltava hyvin perusteltuja ja vastuullisia, muistuttaa STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja Minna-Ida Pieviläinen.

***

Tulorajamuutoksilla ei ratkota kaikkia opiskelijoiden toimeentulo-ongelmia