Suomessa on Pohjoismaihin nähden vähän julkisen sektorin työntekijöitä


julkisen sektorin työntekijämäärä

Julkisen sektorin työntekijämäärä

Julkinen sektori, kuten muutkin sektorit, tarvitsee kehittämistä. Etenkin, kun väestön ikärakenteen muutos oletettavasti kasvattaa menopaineita merkittävästi tulevaisuudessa. Myös yhteiskunnan ja työelämän muutos aiheuttavat paineita julkisten palvelujen kehittämiselle. Esimerkiksi meneillään olevat isot uudistukset kuten sote-uudistus ja lisääntyvä digitalisaatio tulevat muokkaamaan julkisen sektorin toimintaa.

Suomen julkinen sektori työllistää muihin Pohjoismaihin verrattuna pienemmän osuuden työllisistä. Tämä selittää myös osaltaan Suomen muita Pohjoismaita alhaisemman työllisyysasteen.

Kansainvälisessä vertailussa (EU ja Maailmanpankki) Suomen julkishallinto on EU-maiden tehokkain. Lisäksi useimmissa EU-maissa julkishallintojen tehokkuus on heikentynyt vuoden 2008 jälkeen, mutta Suomessa se on parantunut. Tämä on hyvä muistaa julkisen sektorin kokoon ja tehtäviin liittyvissä keskusteluissa.