Suomen julkinen sektori on kansainvälisesti vertailtuna tehokas


Julkista sektoria tulee tarkastella kriittisesti ja sitä pitää kehittää. Julkisten menojen kasvuvauhti on ollut talouskasvua nopeampaa vuodesta 2009 alkaen. Tämä on pitkälti aiheutunut taloustaantumasta ja siitä muodostuneista kustannuksista. Sosiaaliturvan osuus on kasvanut erityisesti eläkemenojen vuoksi. Vanhuuteen kohdistuneiden menojen osuus on kasvanut eniten 2000-luvulla.

Kansainvälisessä vertailussa (EU ja Maailmanpankki) Suomen julkishallinto on EU-maiden tehokkain. Lisäksi useimmissa EU-maissa julkishallintojen tehokkuus on heikentynyt vuoden 2008 jälkeen, mutta Suomessa se on parantunut. Tämä on hyvä muistaa julkisen sektorin kokoon ja tehtäviin liittyvissä keskusteluissa.