Faktat kuntoon – kuinka suuri on Suomen julkinen sektori?


Julkisen sektorin koko

Suomen julkisen sektorin koosta on käyty näkyvää keskustelua viimeisen parin kuukauden aikana; onko julkinen sektori kasvanut viime vuosina liian suureksi, mitkä tehtävät kuuluvat julkiselle sektorille ja kuinka sitä tulisi kehittää?

Julkiset menot Suomessa vuonna 2012 olivat yhteensä noin 109 miljardia euroa. Suurimmat menoerät olivat:

 • Sosiaaliturva 47,7 mrd e, josta suurimmat tehtäväalat
  Vanhuus 22,6 mrd e (+8,5)
  Sairaus ja toimintarajoitteisuus 9,2 mrd e
  Lapset ja perhe 6,6 mrd e
 • Terveydenhuolto 15,7 mrd
 • Yleinen julkishallinto 14,3 mrd
 • Koulutus 12,2 mrd e
 • Elinkeinoelämän edistäminen 9,3 mrd e

Julkisyhteisöjä on tapana tarkastella neljällä vakiintuneella tunnusluvulla, joita kaikkia ilmaistaan suhteena bruttokansantuotteeseen.

Julkisten tulojen ja menojen erotus, julkinen alijäämä ja julkinen velka suhteessa BKT:een ovat virallisia EU-vertailussa noudatettavia tietoja. Julkiset menot kuvaavat julkisen sektorin bruttomenoja. Veroaste taas kertoo julkisen sektorin keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhteellisesta koosta. Arvonlisäys puolestaan kuvaa julkisen sektorin itse tuottamien palvelujen arvon.

Julkinen sektori tuottaa Suomessa viidesosan bruttokansantuotteesta

Yksinkertaistettuna: julkinen sektori tuottaa Suomessa viidesosan bruttokansantuotteesta ja yksityinen sektori neljä viidesosaa. Vertailussa muihin maihin on huomioitava, että Suomessa eläkejärjestelmä luetaan osaksi julkista sektoria. Tämä nostaa sekä veroastetta että meno-osuutta. Julkisyhteisöjen kulutusmenoista suurin osa kuluu terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

STTK on tuottanut julkisen sektorin tärkeimpiä tunnuslukuja kuvaavan vihkosen johon voit tutustua tästä:

kuinka suuri on Suomen julkinen sektori? Julkisen sektorin koko

Kuinka suuri on Suomen julkinen sektori?

Onko julkinen sektori kasvun este vai mahdollistaja?