Kirkon köyhyysryhmältä esitys hallitusohjelmaan


Työllisyysaste

Arkkipiispa Kari Mäkisen kokoon kutsuma köyhyysryhmä esitti tänään hallitusohjemaan toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi.

STTK oli mukana valmistelemassa laajapohjaisen köyhyysryhmän esityksiä viime syksystä saakka ja puheenjohtaja Antti Palola allekirjoitti köyhyysryhmän esitysraportin.

Työllisyysasteen nostaminen ja asuntopolitiikka keskeistä köyhyyden vähentämisessä

Esitys sisältää sekä yleislinjauksia että konkreettisia toimenpide-esityksiä hyvinvointi- ja terveyseroihin puuttumiseksi ja niiden vähentämiseksi. Työryhmän keskeisimpiä linjauksia on, ettei maassamme tehtäisi erillistä köyhyyspolitiikkaa, vaan koko yhteiskuntapolitiikassa huomioidaan kaikkein heikommassa asemassa olevien asema.

STTK:ta edustivat asiantuntijaryhmässä Antti Aarnio ja Leila Kurki. ”On hienoa, että eritaustaiset osapuolet saivat aikana yhteisen esityksen tärkeän asian puolesta. Me korostamme erityisesti työllisyysasteen nostamista ja asuntopolitiikan terävöittämistä köyhyyden vähentämisessä” Aarnio ja Kurki toteavat.

Köyhyysryhmän esitys >>