Yhteiskunta ei ole valmis vakuutusalan vaatimuksiin


Työaika

Paineet epätyypillisiin työaikoihin kasvavat jatkuvasti. Jo nyt vakuutusyhtiöissä käydään keskusteluja säännöllisestä viikonlopputyöstä ja ilta-aikojen palvelun pidentämisestä. Tuoreen Hyvinvoiva finanssiala -tutkimuksen mukaan myös alan henkilöstö uskoo, että joustavat työajat lisääntyvät merkittävästi tulevaisuudessa.

Kehitys huolestuttaa Vakuutusväen Liiton toiminnanjohtajaa Kirsi Kovasta. Epätyypilliset työajat aiheuttavat paljon ongelmia hyvin naisvaltaisella vakuutusalalla. Tuntityöläisten ja opiskelijoiden voimin säännöllistä pitkää ilta- ja viikonlopputyötä ala ei pysty pyörittämään.

– Yhteiskunta ei ole valmis 24/7-palveluun. Mihin esimerkiksi alalla työskentelevät saavat lapsensa hoitoon, jos he joutuvat säännöllisesti töihin viikonloppuisin ja iltaisin?
Jo nyt vakuutusammattilaiset kärsivät aikapaineista, joiden koetaan heikentävän työsuorituksen laatua. Tiedot selviävät Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen teettämästä kyselytutkimuksesta.
Finanssialan työntekijät kokevat, että heiltä odotetaan tulevaisuudessa vahvaa kykyä reagoida muutoksiin sekä monialaista osaamista. Moniosaaminen vaatii erityisesti hyviä asiakaspalvelu-, myynti- ja vuorovaikutustaitoja sekä finanssialan tuntemusta. Samalla kuitenkin puolet vastanneista uskoo, että alalla on vahvat kasvunäkymät.

Henkilöstön mielestä työhyvinvoinnin kannalta olennaista on hyvä esimiestyö, hyvä työilmapiiri sekä motivoivat työn tavoitteet. Tämän lisäksi työn ja muun elämän sekä palkan odotetaan olevan tasapainossa.

Eturintamassa digitalisaation muutoksiin

Sitra on mukana kehittämässä suomalaista työelämää, ja on yksi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen rahoittajista. Johtaja Timo Lindholm Sitrasta sanoo, että työelämää kaikkinensa koskee suuret ja voimakkaat muutokset.

– Finanssiala on kohdannut digitalisaation tuomat muutokset hyvin nopeasti ja eturintamassa. Kaikki alat eivät ole edenneet samassa tahdissa eivätkä muutospaineet siksi ole samat.”
Finanssialan henkilöstö pitää tutkimuksen mukaan tärkeänä, että lisääntyvien digitaalisten palveluiden rinnalla tarjotaan asiakkaille vahvasti yksilöllistä palvelua ja neuvontaa. 87 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa pankki- ja vakuutuspalveluita räätälöidään asiakaslähtöisesti. Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden mukaan palvelut jakaantuvat kahtia: toisaalla on pitkälle automatisoitu digi- ja mobiilipohjainen palvelu ja toisaalla pitkälle viety henkilökohtainen palvelu.

– Jos suomalaista finanssialaa vertaa samaan alaan muissa maissa, ovat asiakkaat meillä tottuneet erittäin hyvään palveluun ja luotettaviin järjestelmiin. Siksi asiakasodotukset alaa ja sen palveluja kohtaan ovat korkeat. Nyt haasteena on vastata näihin korkeisiin odotuksiin. Kyselyn perusteella alan henkilöstö tunnistaa nämä odotukset hyvin”, Timo Lindholm toteaa.

Kyselyyn vastannut henkilöstö näkee alan vahvasti asiakaslähtöisenä. Finanssiala noudattaa henkilöstön mukaan korkeaa tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa. Näin ajattelevat lähes kaikki kyselyyn vastanneet.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten finanssialan henkilöstö näkee työelämää ja omaa työtään kohtaavat muutokset. Tutkimuksen toteutti T-Media ja siihen osallistui 17 finanssialan yhtiötä. Tutkimukseen vastasi 3019 finanssialalla työskentelevää. Kyselyyn vastasi työntekijöiden ja johdon edustajia ja kysely toteutettiin tammikuun lopussa.

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeessa ovat mukana työntekijäliitot Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajan edustaja Finanssialan Keskusliitto.

Hankkeen tavoitteena on lisätä finanssialan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Finanssialan työnantaja- ja työntekijäliittojen lisäksi hankkeen rahoittajia ovat SITRA ja Työsuojelurahasto.

Lisätietoja
Vakuutusväen Liiton toiminnanjohtaja Kirsi Kovanen 0207 291462
Vakuutusväen Liiton koulutuspäällikkö Sari Lassila 0207 291476