Euroopan parlamentin tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja: Yhdenvertaisuus Euroopassa on ottanut takapakkia


Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Komission vuoden 2014 tasa-arvoraportista käy kuitenkin ilmi, että esimerkiksi työmarkkinoilla tasa-arvo ei ole toteutunut.

Naisten tuntipalkka on edelleen 16 prosenttia miesten palkkaa pienempi ja naiset työskentelevät miehiä todennäköisemmin osa-aikaisesti. Ero miesten ja naisten eläkkeissä on 39 prosenttia.
Millaisena Euroopan parlamentin naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta vastaavan valiokunnan (FEMM) espanjalainen puheenjohtaja Iratxe García Pérez näkee tasa-arvotilanteen tämän päivän Euroopassa?

Palkkatasa-arvo

García Pérez sanoo yhdenvertaisuuskehityksen taantuneen viime vuosina. Talouskriisin aikana tehdyt leikkaukset julkisissa palveluissa, kuten vanhusten ja lasten hoidossa merkitsevät sitä, että naiset ovat palanneet huolehtimaan näistä ryhmistä. García Pérez huomauttaa, että 85 prosenttia lasten ja vanhusten hoidosta kasaantuu naisille, jotka eivät saa tästä epävirallisesta työstä tunnustusta. Eurooppa on vastannut talouskriisiin säästämällä tasa-arvon kannalta keskeisistä toimista, hän jatkaa.

 

Reilut työmarkkinat tasa-arvon edellytys

García Pérez kommentoi, että EU-jäsenmaita edustavan neuvoston sisäisissä kiistoissa on jumissa kaksi FEMMille tärkeää aloitetta: ehdotus äitiyslomadirektiivistä sekä sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Äitiyslomadirektiivi on García Pérezin mukaan tärkeä, mutta sen ohella myös vanhempainvapaat ovat aihe, jota FEMM peräänkuuluttaa.

– Jos saavutamme tasapainon vanhempainvapaissa ja lasten hoidossa, koittaa vielä aika, jolloin työnantajalle on samantekevää palkkaako hän nuoren naisen vai nuoren miehen.
García Pérez sanoo, että komission tulisi toimia sukupuolten välisen palkkaeron hävittämiseksi. Hänen mukaansa samapalkkaisuusdirektiivi voisi olla tarpeen, sillä palkkaerot pysyvät sitkeästi ennallaan vuosi toisensa jälkeen. García Pérez muistuttaa, että palkkaerot vaikuttavat myös naisten pienempiin eläkkeisiin.

– Aiheeseen liittyen puhutaan valistuskampanjoista, mutta mielestäni ne ovat täysin riittämättömiä.
Yllä mainitut ehdotukset ovat García Pérezin mukaan olennaisia tasa-arvokehitykselle. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin EU:n työmarkkinoita koskevat päätökset, joilla työntekijöiden oikeudet taataan. García Pérez huomauttaa, että työmarkkinoiden huonontuminen vaikuttaa useimmiten juuri heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, tässä tapauksessa naisiin.
– Työmarkkinoiden hyvä sääntely ja työntekijöiden oikeuksista huolehtiminen hyödyttää myös naisia.

Teksti: Meiju Keksi / Finunions