Jyty: Sote-lain jatkovalmistelussa henkilöstön asemaa selkiytettävä


Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki katsoo, että jos ja kun sote-järjestämislaki menee uuteen valmisteluun mm. rahoituksessa ilmenneiden epäkohtien johdosta, jatkovalmistelussa olisi selvennettävä myös mm. sote-sektorin tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön asema ja rooli muutostilanteissa järjestämislakiin nyt tehtyjä kirjauksia selkeämmin.

Pihlajamäki arvioi perustuslakivaliokunnan esiin nostamien perustuslaillisten ongelmien olevan sote-järjestämislain osalta mitoiltaan sitä luokkaa, että lain toteutuminen tällä vaalikaudella on aikataulullisesti liian haastava tehtävä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa perjantaina aamulla kantaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja arvioi sote-uudistuksen jatkoa.

Lakiesitys ei esitetyssä muodossa olisi riittävästi turvannut henkilöstön asemaa muutostilanteessa.

Jytyn puheenjohtaja katsoo, että lakiesitys ei esitetyssä muodossa olisi riittävästi turvannut henkilöstön asemaa muutostilanteessa. Se olisi johtanut mm. kuntien henkilöstön eriarvoiseen kohteluun esimerkiksi verrattuna siihen, mitä on säädetty henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa mm. työsuhdeturvan osalta.

Järjestämislaissa olisi Jytyn puheenjohtajan mukaan liikkeenluovutukseksi katsottava kaikki ne tilanteet, jotka johtuvat lain toimeenpanosta tai sen tarkoittamista järjestelyistä. Tämä on tärkeää, mikäli esim. yksityisten yhtiöiden hoitamia sosiaali- ja terveyspalveluja palautetaan kuntayhtymien tuotettavaksi.

Palkkaharmonisointi on tärkeä osa sote-ratkaisua

”Palkkausjärjestelmien ja palkkauksien yhteensovittaminen eli palkkaharmonisointi on Jytyn mukaan tärkeä osa sote-ratkaisua. Harmonosoinnilla vältytään henkilöstön asettamisesta eriarvoiseen asemaan. Työnantajalla on velvoite kohdella henkilöstöä yhdenvertaisesti sekä tasa-arvoisesti. ”

Jytyn jäsenistöstä kolmannes työskentelee erilaisissa perus- ja tukipalvelutehtävissä sote-sektoreilla kunnissa, kuntayhtymissä, järjestöissä sekä yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla.