STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Sitran julkaisema keskusteluasiakirja käy palkansaajien ja työttömien kimppuun


Antti Palola, STTK

Sitran keskustelutilaisuudessa Helsingissä julkistettiin tänään viiden kirjoittajan tuottama keskusteluasiakirja ”Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva”.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä keskusteluasiakirjan lanseeraama työttömyysturvamalli on kohtuuttoman raju kritiikki ansiosidonnaista työttömyysturvaa, palkansaajien työttömyyskassoja ja siten suomalaisia palkansaajia ja työttömiä kohtaan. – Työttömyysturvaa tulee voida kehittää, mutta nyt esitelty asiakirja  on epäselvä ja tarkoitushakuinen eikä täytä tasapuolisuuden vaatimuksia.

STTK vastustaa jyrkästi julkaisussa esitettyä ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolittamista. – Monella palkansaajalla saati työttömäksi joutuneella on vaikeuksia säällisen toimeentulon suhteen, sillä maltilliset palkankorotukset, maksujen korotukset ja veronkiristykset ovat syöneet suomalaisten ostovoimaa. Talouskriisin varjolla ei pidä lähteä heikentämään työttömien asemaa tai lisäämään tuloeroja tarpeettomasti vielä entisestään, Palola toteaa.

Ansioturvaa pitää tarkastella ja kehittää työelämän muuttuessa yhä pirstaleisemmaksi

Palolan mielestä ansioturvaa voidaan ja pitääkin tarkastella sekä tarvittaessa kehittää työelämän muuttuessa yhä pirstaleisemmaksi. – Ansioturvaa on kehitettävä jatkossakin yhteisesti sopien ja rahoitus turvaten työnantajien, palkansaajien ja valtion voimin. Mutta kehittäminen on eri asia kuin palkansaajan kyykyttäminen, jota Sitran raportti edustaa, Palola linjaa.

– On tarkasteltava isoa kuvaa ja keskityttävä työpaikkojen luomiseen ja ihmisten osaamisen kehittämiseen. Lyötyä lyömällä – esimerkiksi jo työttömäksi joutuneen ansioturvaa leikkaamalla tai työttömyyskassajärjestelmää romuttamalla – Suomeen synnytettäisiin vain lisää köyhyyttä ja turvattomuutta.

Palola arvioi, että kirjoittajien malli suosii rikkaita ja eniten tienaavia pieni- ja keskituloisten kustannuksella. – Mallille ei voi löytyä tukea sieltä, missä tavoitteena on yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Eduskunnan alaisen Sitran tavoitteissa todetaan, että sen tehtävä on edistää muun muassa Suomen talouden laadullista kasvua, vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä yhteistyötä. – Tänään julkaistussa keskusteluasiakirjassa nämä hyvät tavoitteet on karsittu. Toivottavasti jatkossa Sitra tukee tasapainoisempaa yhteiskunnallista keskustelua, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toivoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030

***

STTK:n kannustinmalli uudistaa sosiaaliturvan palvelut edellä