Uuden keskusjärjestön oltava moniarvoinen


Antti Palola, STTK

Puheenjohtaja Antti Palola visioi STTK:n edustajistossa pitämässään puheessa miltä suomalainen palkansaajaliike tulevaisuudessa näyttää.

– Tulevaisuus on uudenlaisessa yhteistyössä. Jäsentä on palveltava entistäkin paremmin. Näitä samoja ajatuksia kuulee kaikista liitoista ja keskusjärjestöistä. Palkansaajaliikkeen on jatkossa oltava vahvempi voima työnantajaa vastaan. En tarkoita vastakkainasettelua vaan sitä, että työnantajan koventaessa otteita palkansaajan turva on järjestäytymisessä ja ammattiyhdistysliikkeessä. Meitä tarvitaan myös kehittämään työelämää, Palola painotti.

Palkansaajan turva on järjestäytymisessä ja ammattiyhdistysliikkeessä

Palolan mielestä suomalainen palkansaajaliike tarvitsee yhtenäisen puolestapuhujan.

– Vuosia on puhuttu keskusjärjestöjen tehtävistä ja määrästä, mutta ylätason laatikkoleikit eivät ole johtaneet mihinkään. Nyt aloite on liitoilla ja kaikki on mahdollista. Liittojen tahdosta riippuu se, millaisilla rakenteilla edunvalvontaa jatkossa tehdään keskusjärjestöjen tasolla.

– Itse toivon, että uusi suurkeskusjärjestö näkisi päivänvalon ja mahdollisimman moni liitto kaikista nykyisistä keskusjärjestöistä tulisi mukaan tekemään tulevaisuuden edunvalvontaa suomalaisten palkansaajien parhaaksi.

Palola huomautti, että työntekijän liittyminen ammattiliiton jäseneksi ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan vaatii ammattiliitoilta entistäkin parempaa edunvalvontaa ja ymmärrystä työelämän muutoksesta.

– On oltava aktiivisia ja tehtävä asioita, joita jäsenet meiltä haluavat. Päätä ei voi laittaa pensaaseen ja ajatella, että kunhan minun aikani riittää ja eletty on ennenkin, Palola korosti.

Antti Palolan koko puhe (muutosvarauksin) STTK:n edustajistossa: Edustajisto_10 -11 12 2014_Antti-Palolan-puhe