Palola muistutti järjestäytymisvapauden ja lakko-oikeuden globaalista merkityksestä


Alla STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan puhe ”Global Challenges: More and Better Jobs” –seminaarissa – 25.11. 2014, Helsingissä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja, hyvät ministerit sekä muut panelistit, hyvä yleisö

Pääjohtaja Ryderille kiitokset mielenkiintoisesta alustuksesta. Elämme keskellä isoja poliittisia, taloudellisia ja teknologisia muutoksia halusimmepa sitä tai emme. Muutos luo uhkia, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia, jos vain osaamme ja haluamme niitä käyttää. Oleellista on kuitenkin havaita, että muutos on vääjäämätön, eikä sitä voi paeta.

Globaalin muutoksen hallinnassa on ILO:lla keskeinen rooli. ILO:n sääntely luo globaalin kehikon työelämän kehittämiselle kaikkialla maailmassa. ILO:n asemaa on vahvistanut tiivistyvä yhteistyö Maailman Pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Sen painoarvoa voitaisiin edelleen listä vaatimalla ILO:n työelämää koskevien säädösten liittämistä sekä monenkeskisiin että kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin, kuten valmisteilla olevaan EU:N ja USA:n väliseen TTIP-sopimukseen.
ILO:n vahvuus perustuu siihen että kaikki osapuolet ovat vahvasti sitoutuneet sen työhön. Tavoite on hakea kaikkia hyödyttäviä win win asetelmia. Yksi kaikkia hyödyttävä tavoite on koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen työelämässä sen kaikilla eri tasoilla.

Koulutus ja osaaminen tarkoittavat teollisuusmaissa ja kehittyvissä maissa jonkin verran eri asioita, mutta erot ovat kaventumassa koko ajan. Maailman pitää olla erityisen huolissaan nuorten ihmisten asemasta. Suomessa asiat ovat yleisesti ottaen hyvin, mutta meilläkin noin 20 % nuorista on ilman peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta. Monissa muissa maissa tilanne on paljon pahempi.
Koulutus lisää tasa-arvoa, jonka puolesta ILO ja myös STTK kampanjoivat aktiivisesti. Siksi on ilahduttavaa, että tämän vuoden Nobelin rauhan palkinto myönnettiin nuorelle pakistanilaiselle naiselle Malala Yousafzaille, joka on henkensä vaarantaen taistellut tyttöjen oikeudesta käydä koulua. Samaa urheutta toivon myös meille aikuisille päätöksentekijöille.

On murheellista, että yksi ILO:n keskeisimmistä periaatteista, eli järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti, on joutunut vakavien ristiriitojen kohteeksi.

ILO on maailman laajin ja tärkein kolmikantainen järjestö. Siksi on murheellista, että yksi ILO:n keskeisimmistä periaatteista, eli järjestäytymisvapaus ja oikeus neuvotella kollektiivisesti, on joutunut vakavien ristiriitojen kohteeksi. On tärkeätä, että lakko-oikeutta koskeva kiista saadaan mahdollisimman nopeasti ja onnistuneesti ratkaistua, jotta se ei haittaa järjestön merkittävää työtä ihmisten hyväksi.

Kansallisesti me voimme tukea ILO:n työtä vahvistamalla omaa kolmikantaista yhteistyötämme, joka luo perustan myös ILO –työlle. Tärkeätä on myös tehdä ILO:n tekemää monipuolista työtä tunnetuksi. Globalisaation seurauksena monet Suomessa aiemmin etäisiltä tuntuneet asiat koskettavat nyt myös meitä. Entistä selvemmin on nähtävissä, että työelämän globaali kehittäminen on yhteinen ja meitä kaikkia koskettava asia.