SPAL: Hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen lyhentäminen voi vaarantaa kansalaisten turvallisuuden


Osaaminen työelämässä

Hätäkeskuspäivystäjätutkinnon määrällistä ja laadullista kehittämistä valmistellut työryhmä on esittänyt sisäministeriölle, että päivystäjätutkintoa lyhennetään kolmanneksella nykyisestä. Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL ja Palomiesliitto SPAL varoittavat, että näin radikaalilla leikkauksella heikennetään kansalaisten turvallisuutta ja vaarannetaan jopa ihmishenkiä.

Hätäkeskuspäivystäjän työ on monisäikeistä ja vaativaa toimintaa, jossa ei ole varaa virheisiin. Nykyisessä 1,5 vuoden koulutuksessa on vain vähän yleissivistäviä aineita, sillä sen painopiste on päivystäjän ammatillisissa opinnoissa.

Jatkossa koulutuksen käyneet eivät välttämättä saavuttaisi riittävää ammattitaitoa koulutuksen aikana, vaan he joutuisivat kehittämään sitä työelämässä hätäkeskuksissa

Jos koulutusta leikattaisiin puolella vuodella, kohdistuisivat leikkaukset myös ammatillisiin aineisiin. Jatkossa koulutuksen käyneet eivät välttämättä saavuttaisi riittävää ammattitaitoa koulutuksen aikana, vaan he joutuisivat kehittämään sitä työelämässä hätäkeskuksissa, oikeiden hätäpuheluiden ja oikeiden ihmisten hengen ja terveyden ollessa pelissä.

Hätäkeskusalalta puuttuu oman alan esimiestehtäviin valmentava tutkinto

Hätäkeskuspäivystäjien koulutukseen kohdistuu pikemminkin kehittämisen kuin leikkaamisen paineita, jotta kiristyviin ammattitaitovaatimuksiin pystyttäisiin vastaamaan jokaisen valmistuvan opiskelijan osalta. Hätäkeskusalalta puuttuu myös oman alan esimiestehtäviin valmentava tutkinto, joten koulutuksen kehittäminen jopa ammattikorkeakoulupohjaiseksi olisi perusteltua.

– Kuka tahansa ja millä koulutuksella tahansa ei pysty tekemään hätäkeskuspäivystäjän vaativaa työtä. Se vaatii asianmukaisen koulutuksen, huomauttaa HALin hallituksen jäsen Tiina-Riikka Nyman.

Nykyisen 1,5 vuoden hätäkeskuspäivystäjäkoulutuksen aikana opiskelijat perehtyvät neljän viranomaisen (poliisi, ensihoito, pelastus, sosiaalitoimi) toiminnan perusteisiin, moniviranomaisriskinarvion tekemiseen, tietojärjestelmien käyttöön, hätäkeskuslaitoksen operatiivisiin ohjeisiin ja puhelun käsittelyyn kokonaisuudessaan. Lisäksi opiskelijat harjoittelevat simulaatiossa hätäpuheluiden vastaanottoa opettajien ohjauksessa.

Lisätietoja:
Tiina-Riikka Nyman, Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL in hallituksen jäsen, puh. 050 307 2326, tiinariikka.nyman@gmail.com

Kim Nikula, Suomen Palomiesliitto SPALin puheenjohtaja, puh. 040 716 1805, kim.nikula@palomiesliitto.fi

***

SPAL: Pelastustoimen uudistaminen vaarassa jäädä keskeneräiseksi