Naisten palkkapäivä ja palkkatasa-arvo Suomessa 31.10.2014


Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin mukaan naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1  % miesten palkasta. Vuosipalkassa ero on noin 7 600 euroa. Sukupuolten välisen palkkaeron kaventuminen on Suomessa äärimmäisen hidasta.  STTK muistuttaa vallitsevasta ongelmasta viettämällä Naisten palkkapäivää, kun naisten vuosipalkka on maksettu. Vuonna  2014 päivä on 31.10. Päivää on vietetty vuodesta 2011 alkaen tavoitteena nostaa palkkatasa-arvo julkiseen keskusteluun myös Suomessa.

Naisten palkkapäivänä STTK ja yhteistyökumppanit järjestävät eri puolilla Suomea erilaisia tempauksia. Esimerkiksi tavallisilla työpaikoilla järjestetään tasa-arvo -kahvitaukoja, joissa keskustellaan siitä, miten palkkatasa-arvon toteutumiseen voidaan konkreettisesti vaikuttaa työpaikoilla.

– Työpaikoilla edistetään palkkatasa-arvoa aina, kun edistetään esimerkiksi tasa-arvoista henkilöstöpolitiikkaa, uralla etenemistä, palvelussuhteen ehtoja, perhevapaiden jakautumista jne.  Työnantajien velvollisuus on edistää tasa-arvoa, mutta myös työpaikan yleisellä ilmapiirillä on merkitystä ja siihen voimme me kaikki vaikuttaa. Tasa-arvoinen kulttuuri työpaikoilla hyödyttää aina molempia sukupuolia, sillä esimerkiksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet koskettavat molempia sukupuolia,  toteaa STTK:n tasa-arvoasioista vastaava lakimies Anja Lahermaa.

STTK:n mielestä palkkatasa-arvo on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusta. Sen edistäminen on tärkeä osa työelämän uudistamista ja laadun kehittämistä. Sukupuolten välinen perusteeton palkkaero on monen asian summa ja myös sen ratkaiseminen vaatii monia erilaisia keinoja. Tehdään tasa-arvottomuudesta loppu!

Naisten palkkapäivän tempaukset PERJANTAINA 31.10.2014 // palkkatasa-arvo

Helsinki
Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry järjestää: Kolmen sepän patsas, Helsinki klo 8.00-10.00
Lisätietoja: Järjestökoordinaattori Milla Sandt/NYTKIS puh. 040 709 0007

Imatra
Lisätietoja: Jaana Lapakko/STTK, puh. 0500 656 628
Joensuu
Lisätietoja: Kari Lappalainen/STTK, puh. 050-506 6722
Kajaani
Lisätietoja: Juha Lehtonen/STTK, puh. 040-571 2293
Kokkola
Lisätietoja: Jaakko Kosonen/STTK, puh. 040 500 9129
Kotka
Lisätietoja: Manna Mänttäri/STTK, puh. 050 512 5516
Kouvola
Lisätietoja: Mervi Taimisto/STTK, puh. 044 323 8232
Kristiinankaupunki
Lisätietoja: Yngve Storsved/STTK, puh. 0405466002
Kuopio
Lisätietoja: Pirjo Tirkkonen/STTK, puh. 050 426 2116
Mikkeli
Lisätietoja: Kalevi Savolainen/STTK, puh. 050 520 5895
Oulu
Lisätietoja: Tarja Närhi/STTK puh. 040 585 4512
Pieksämäki
Lisätietoja: Arto Utriainen/STTK, puh. 0440 384 915
Pori
Lisätietoja: Erja Mäkeläinen/STTK, puh. 040 549 0621
Rauma
Lisätietoja: Leena Yli-Nikkilä/STTK, puh. 040 829 3105
Seinäjoki
Lisätietoja: Marjaana Valkeejärvi/STTK, puh.040 541 6277
Salo
Lisätietoja: Nina Salo/STTK, puh. 040 829 1805
Savonlinna
Lisätietoja: Marjatta Pirhonen/STTK, puh. 050 529 8749
Tampere
Lisätietoja: Aino Hirvonen/STTK puh. 050 462 1826
Turku
Lisätietoja: Kalle Leinonen/STTK, puh. 040 706 9588
Vaasa
Lisätietoja: Minna Leppäkorpi/STTK, puh. 050 302 8586

Lue myös:
Kysely 2014:  Isyysvapaiden osuuden kasvattaminen lainsäädännöllisin keinoin

STTK:n julkaisu: Palkkatasa-arvo