Suomalaisilta varovaista tukea isien perhevapaiden lisäämiseksi lainsäädännöllä


Perhevapaauudistus

STTK:n teettämän kyselyn mukaan 38% suomalaisista kannattaa isille korvamerkityn  perhevapaaosuuden lisäämistä lainsäädännöllisin keinoin. Vastaajista 33% vastusti lainsäädännöllisiä keinoja.

Naiset kannattivat ajatusta enemmän (44%) kuin miehet (36%). Ikäryhmissä vastustus oli suurinta iäkkäiden, eli yli 65 vuotiaiden keskuudessa.

Koulutustausta perusteella arvioiden lainsäädännöllisten keinojen vastustus oli suurinta korkeakoulutetuilla suomalaisilla (40%). Muun koulutustaustan omaavien keskuudessa asiaan suhtauduttiin myönteisemmin.

Vastaajia suhtautumista tulotason perusteella arvioiden oli hyvin ansaitsevien keskuudessa nähtävissä selvä ero mies- ja naisvastaajien välillä.
Yli 55.000 euroa vuodessa ansaitsevista miehistä lainsäädännöllisiä keinoja isyysvapaan määrän lisäämiseen kannatti vain 31%.
Vastaavan tulotason omaavien naisten joukossa kannatus oli 59%. Tosin hyvin ansaitsevien naisten otos tutkimuksessa oli varsin vaatimaton.

Lue koko tutkimus: Kysely perhevapaista
Tilastotietoa perhevapaiden käytöstä

STTK tutki: Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen edistyisi taloudellisella kannusteella

Miehen tasa-arvo -opas

Naisten palkkapäivää vietetään 31.10.

STTK seuraa naisten ja miesten välisen palkkaeron kehitystä järjestämällä Naisten palkkapäivän 31. lokakuuta. Päivän ajoitus riippuu naisten ja miesten välisen palkkaeron kehityksestä. Tilastokeskuksen 2. vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella naisten palkka on Suomessa keskimäärin 83,1 % miesten palkasta. Vuosipalkaksi muutettuna se tarkoittaa, että naisten palkka on maksettu lokakuun loppuun mennessä. Loppuvuoden naiset työskentelevät siis ”palkatta”.

Lisätietoa naisten palkkapäivästä ja sen tapahtumista:
www.sttk.fi/naistenpalkkapaiva

***

STTK:n mielestä työelämän perheystävällisempi kulttuuri helpottaisi pienten lasten vanhempien arkea ja edistäisi tasa-arvon toteutumista työelämässä ja kotona. Työpaikkojen perheystävällisen kulttuurin vahvistuminen parantaisi naisten osallistumista työelämään ja lisäisi mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Sillä olisi positiivinen vaikutus esimerkiksi palkkatasa-arvoon. Myös miehet hyötyisivät paremmasta työn ja perhe-elämän tasapainosta.