STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää VATT:n eläkelaskelmia harhaisina


Työeläkejärjestelmä

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola hämmästelee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) arviota, jonka mukaan keskeisten työmarkkinajärjestöjen neuvottelema eläkeratkaisu ei riitä vaan vanhuuseläkkeen alaikärajaa pitäisi nostaa peräti viidellä vuodella seuraavan kymmenen vuoden aikana.

– VATT on liittynyt mielensäpahoittajien kuoroon, jossa joidenkin mielestä eläkeratkaisu on yksinkertaisesti väärin sovittu. Kuitenkin eläkeratkaisu täyttää kaikki sille asetetut ehdot. Se pidentää työuria, parantaa eläketasoja, täyttää julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiselle asetetut tavoitteet ja on nuorille oikeudenmukainen.

Eläketurvakeskuksen laskelmista ei  löydy VATT:n esityksille tukea

Palola toivoo VATT:n tutkijoiden perehtyvän tarkasti Eläketurvakeskuksen (ETK) vaikutusarvioihin, joita eläkeratkaisusta on tehty.
– Arvioissa todetaan esimerkiksi, että työurat pitenevät, uusien karttumasäädösten myötä eläketasot nousevat sitä enemmän mitä nuoremmista ikäluokista on kyse ja eläkemaksun korotuspaineet hellittävät. ETK:n laskelmista ei VATT:n esityksille tukea löydy.

Palola toteaa, että myöskään väitteet Suomen korkeasta eläkemaksujen tasosta eivät saa tukea kansainvälisestä vertailusta.
– Eläkeratkaisun tavoitteena oli hillitä maksuihin liittyvää korotuspainetta ja siinä onnistuttiin. Eläkemaksut eivät tämän ratkaisun myötä nouse.

STTK:n puheenjohtaja huomauttaa, että suomalainen työeläkejärjestelmä perustuu siihen, että suomalaisilla on työtä.
– Eläke syntyy palkasta. Nyt Suomea uhkaa massatyöttömyys ja erityisen huolestuneita STTK:ssa ollaan työttömyyden ääripäistä: nuorisotyöttömyydestä ja ikääntyvien työttömyydestä, joka uhkaa kääntyä rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyydeksi. On Valtion taloudelliselta tutkimuslaitokselta irvokasta samanaikaisesti esittää uudistustakin pidempiä työuria, kun nytkään kaikki eivät eri syistä voi jatkaa työssä edes nykyiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan asti.

***

Eläkelupausta ei pidä rikkoa

Eläkeratkaisu turvaa nuorten eläkkeet