Eurooppa odottaa investointeja


Antti Palola, STTK

EU:n komission tuleva puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lupasi ensimmäisessä linjapuheessaan viime heinäkuussa Euroopalle uutta alkua, jossa painotetaan talouden hevoskuurin sijasta työllisyyttä, kasvua, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa. Näihin tavoitteisiin on helppo yhtyä, mutta sanojen pitää muuttua toiminnaksi ja tuloksiksi.

Yksi keskeinen kasvun moottori voisi olla Junckerin esittämä 300 miljardin euron investointipaketti, jonka avulla voitaisiin seuraavan kolmen vuoden aikana luoda kasvun edellytyksiä ja siten vauhdittaa EU:n talouden vilkastumista ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Tältä investointipaketilta puuttuu kuitenkin toistaiseksi sekä konkreettinen rahoitussuunnitelma että investointiohjelma. Tai kuten Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestö, EAY:n pääsihteeri Bernadotte Segol Kauppalehden haastattelussa viime viikolla totesi, on kaikki viime kädessä kiinni hallitusten halusta sijoittaa investointipakettiin uutta rahaa.

Investointien lisääminen EU:ssa on kuitenkin kasvun ja työllisyyden parantumisen välttämätön edellytys. Investointien yhteydessä tulee muistaa myös EU:n ja USA:n vapaakauppa- ja investointisopimuksen (TTIP) tärkeys – Sopimuksen tavoite on juuri investointien lisääminen Atlantin molempiin suuntiin.

TTIP on eurooppalaiselle ay-liikkeelle herkkä asia

TTIP on eurooppalaiselle ay-liikkeelle herkkä asia, jonka yhteydessä meidän on syytä kuunnella erityisen tarkkaan toistemme odotuksia ja huolenaiheita. Kenenkään ei pidä liioitella sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia tai vähätellä siihen liittyviä riskejä.

Meille palkansaajille sopimuksessa on tärkeää, että työntekijöiden oikeuksia ja turvallisuutta ei heikennetä. Laaja yhteisymmärrys vallitsee myös siitä, että investointisuojan ja riitojenratkaisuun liittyvät kohdat voidaan sopimuksesta jättää pois. Myös julkisten palvelujen toimintaedellytysten turvaaminen on eurooppalaisille palkansaajille tärkeää ja näiden tavoitteiden eteen pitää edelleen tehdä työtä tiiviinä yhteisenä rintamana.

Monilla eurooppalaisella ay-kollegoilla on suuria ennakkoluuloja tulevan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataista kohtaan. Hän edustaa poliittista oikeistoa ja on tiukkaa talouskuria tukeneen Suomen edellinen pääministeri. Meillä suomalaisilla ay-johtajilla on kuitenkin hyviä kokemuksia siitä, että Katainen on valmis yhteistyöhön eivätkä hänen talous- ja sosiaalipoliittiset näkemyksensä edusta jyrkintä linjaa palkansaajia kohtaan. Toivonkin, että suomalaisille palkansaajaliikkeellä on mahdollisuus edesauttaa toimivien suhteiden luomisessa Jyrki Kataisen ja Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö EAY:n välillä.

 

Teksti perustuu STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan tänään 21.10.  pitämään puheeseen EAY:n hallituksen kokouksessa Brysselissä.