STTK haluaa sote-lain ripeästi eteenpäin


Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Sote-lakiluonnoksen lausuntoaika umpeutuu tänään. STTK:n mielestä lakiluonnos hieman korjailtuna tarjoaa hyvät edellytykset sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Uudistuksen aikataulusta ja toimeenpanosta täytyy pitää kiinni, jotta lisäkustannuksia aiheuttava alan epävarmuus, palvelujen ulkoistukset ja toimipisteiden kilpavarustelu kunnissa voidaan estää.

Vahva, asiakkaiden tarpeista lähtevä integraatio perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon toteuttamisessa turvaa palvelujen laadun ja saatavuuden. STTK kannattaa lakiluonnoksen linjauksia, jotka vahvistavat julkisen palvelutuotannon asemaa. Yksityiset ja järjestöjen tuottamat palvelut täydentävät kokonaisuutta sote-alueilla erikseen neuvoteltavalla tavalla. Mahdollisuus terveyspalvelujen ”shoppailuun” julkisin varoin johtaisi kokonaiskustannuksien kasvuun sekä ainakin osin palvelujen epätarkoituksenmukaiseen ja vaikuttamattomaan käyttöön.

Erityisesti henkilöstön asema ja vaikutusmahdollisuudet vaativat jatkovalmistelussa korjauksia, jotta sote-palvelutoimintaa voidaan rauhassa kehittää asiakkaiden parhaaksi. Kaikkien henkilöstöryhmien koko osaaminen on otettava käyttöön kustannustehokkuuden parantamiseksi. Samalla palvelujen organisoinnin ja tietojärjestelmien ripeää uudistamista pitää jatkaa. Sote-palvelujen kustannustehokkuus toteutuu tulevaisuudessa ensisijaisesti yhteistyöllä toimintojen kehittämisen ja uudelleenorganisoinnin, ei budjettiraamirajoitteen kautta.

Henkilöstön asema sote-muutosprosesseissa turvattava

Henkilöstön asema sote-muutosprosesseissa on turvattava yhdenvertaisesti verrattuna kuntafuusioiden pohjalta työnantajaa vaihtavien palkansaajien turvaan. Tämä periaate on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Viiden vuoden irtisanomissuojan lisääminen lakiluonnokseen ei STTK:n mielestä estä tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja tarvittaessa tarjolla on perehdytystä ja täydennyskoulutusta.

Hyvä johtajuus turvaa palvelujen laadun. Sote-alueiden hallituksiin tarvitaan osaavat ammattijohtajat, joiden koulutus ja kokemus on monipuolista ja -alaista. Hoitotyön johtamiseen tarvitaan alan sisällön, koulutuksen ja työn arjen tuntevat johtajat. Palveluyksiköiden hallinnollisissa johtotiimeissä ja myös hoitotyön johtamisessa tarvitaan monialaista johtamisosaamista.

Riittävä rahoitus ja rahoituskanavien selkeys on turvattava. Valtionosuuksien maksamista suoraan uusille sote-alueille olisi syytä vielä harkita ja selvittää sote-alueen verotusoikeuden mahdollistaminen. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa lakivalmistelun ja lain toimeenpanon viivästymistä.

Lisätietoja STTK:ssa: sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi,
puhelin 040 827 2988.