STTK sitoutui noudattamaan tasa-arvoperiaatetta omassa hallinnossaan


STTK:n hallitus hyväksyi kirjalliset toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen STTK:n ja sen jäsenliittojen hallinnoissa.

Toimintaperiaatteilla pyritään varmistamaan, että naiset ja miehet ovat kaikissa hallintojen päättävissä elimissä mahdollisimman tasapuolisesti edustettuna.

Tasa-arvo on yksi STTK:n strategisista arvoista ja tasa-arvon toteutuminen yhteiskunnassa ja työelämässä sekä myös kaikessa järjestön omassa toiminnassa on toimintaa ohjaava periaate. STTK on jo aiemmin hyväksynyt pysyvän toimenpideohjeen, jolla varmistetaan tasa-arvon toteutuminen STTK:n toteuttamassa edunvalvonnassa.

Uusilla toimintaperiaatteilla pyritään varmistamaan, että tasa-arvo toteutuu sekä STTK ja sen kaikkien jäsenliittojen  päätöksenteko- ja valmisteluorganisaatioiden kokoonpanoissa, mutta myös nimittäessään STTK:n edustajia järjestön ulkopuolisiin toimielimiin ja työryhmiin.

Lue myös: Tasa-arvo STTK:n hallinnossa -toimintaperiaatteet

STTK:n hallinnon tasa-arvotilanne:

STTKn hallinnon tasa-arvotilanne