Palomiesliitto vastustaa eläkeiän nostamista


Palomiesliitto ei kannata vanhuuseläkeiän alarajan nostamista. Palomiehet eivät saavuta edes nykyistä 63-vuoden alarajaa, sillä he käytännössä poistuvat työelämästä työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 55-vuotiaana.

– Myös palomiehillä on oltava oikeus jäädä terveenä eläkkeelle heidän omasta ammatistaan, Palomiesliiton puheenjohtaja Kim Nikula huomauttaa.

– Mikäli vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan, on raskaassa ammatissa työuransa tehneillä oltava väyliä siirtyä eläkkeelle ennen alarajan saavuttamista.

Palomiesliiton mielestä mekaaninen eläkeiän nostaminen ei ole paras keino pidentää työuria. Työurien jatkamisen ongelmaa ei myöskään ratkaista työeläkelainsäädännöllä. Se ratkaistaan työpaikoilla. Työeläkeratkaisun on sisällyttävä keinoja, joilla kannustetaan työnantajia työelämän joustoihin ja kannusteisiin työurien pidentämiseksi.

Lisäksi Palomiesliitto edellyttää, että eläkeneuvottelujen lopputulokseen etsitään ratkaisu, jossa työeläkkeen karttumat jakaantuvat tasaisesti koko työuran ajan. Tällöin karttumien kertyminen olisi nykyistä järjestelmää oikeudenmukaisempi pitkän työuran raskaassa ammatissa tekeville.

Esimerkiksi palomiehet eivät pääse kartuttamaan nykyisiä 63-68 ikävuoden aikana kertyviä superkarttumia, sillä he ovat joutuneet poistumaan työelämästä huomattavasti aikaisemmin.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Kim Nikula, Suomen Palomiesliitto SPAL ry, puh. 040 716 1805, kim.nikula@palomiesliitto.fi

 

www.palomiesliitto.fi