Ralf Sund: Kasvuvaje vakavampi uhka kuin kestävyysvaje


Ralf Sund, STTK

Hallituksen esitys valtion ensi vuoden talousarvioksi sisältää suurehkoja menosäästöjä ja veronkorotuksia, yhteensä noin viisi miljardia euroa. STTK:n mielestä talouspolitiikan kiristäminen vaikeuttaa talouskasvun käynnistymistä.

– Osa veronkorotuksista ja menosäästöistä olisi ollut viisasta jaksottaa tuleville vuosille.
Hallituksen toimilla kestävyysvaje hieman supistuu, mutta kasvuvaje vastaavasti kasvaa, pääekonomisti Ralf Sund arvioi.

Osa veronkorotuksista ja menosäästöistä olisi ollut viisasta jaksottaa tuleville vuosille.
Hallituksen toimilla kestävyysvaje hieman supistuu, mutta kasvuvaje vastaavasti kasvaa.

Hallituksen aiempaa alempi arvio kestävyysvajeen suuruudesta on STTK:n mielestä perusteltu. Se helpottaa osaltaan myös eläkeratkaisun aikaansaamista.

Julkisen talouden rakenteelliset uudistukset ovat STTK:n mielestä tarpeellisia. Ponnekkaampia ja tarkemmin määriteltyjä käytännön toimenpiteitä kuntien tehtävien karsinnassa ja sote-uudistuksen toteuttamisessa olisi kuitenkin kaivattu.

Talousarvioesitys sisältää asuntopolitiikan kannalta toimia, joiden STTK arvioi edistävän kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Panostukset tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ovat myös kohtuullisella tasolla, mutta yleisesti ottaen eväät kasvun elvyttämiseksi ovat esityksessä heiveröisiä.
– Jakopolitiikan rinnalle olisi kuitenkin kaivattu enemmän tekopolitiikkaa, Sund tiivistää.

Aktiivinen työvoimapolitiikka vaatii määrärahansa

STTK on huolissaan työvoimapolitiikan määrärahoista, jotka eivät mahdollista tehokkaita toimia pitkäaikaistyöttömyyden kasvun hillitsemiseksi.
– Edellisen suuren taloudellisen taantuman virheet toistetaan. Ilman tehokkaita toimenpiteitä osa työvoimasta syrjäytyy pysyvästi. Vaara on, että näin syödään tulevan nousun eväät.

Lisätietoja STTK:ssa: pääekonomisti Ralf Sund, puhelin 050 563 4841.

***

STTK: Kasvu ja työllisyys kestävyysvajeen sijaan talouspolitiikan ohjenuoraksi