Rakennetun ympäristön ministeriö takaamaan rakentamisen pitkäjänteistä ohjausta


Rakennettu omaisuus eli rakennukset ja tontit muodostavat 2/3-osaa Suomen kansallisvarallisuudesta. Rakennettuun ympäristöön kohdistuu maamme vuosittaisista investoinneista 60 prosenttia.

Kiinteistö- ja rakennusalan kokonaistyöllistävyys on vaikeasti määriteltävissä. Kiinteistöalan suora ja välillinen työllistävyys on hankalasti rajattavissa riippuen siitä, kuinka laajaksi ala määritellään, mutta arvioiden mukaan ala työllistää hieman yli 500 000 henkilöä. Kiinteistö- ja rakentamisalan liikevaihto on vuosittain lähes 30 miljardia euroa.

RIAn liittohallitus ehdottaa, että seuraavan hallitusohjelman yhteydessä olisi varauduttava siihen, että hallitusohjelmassa perustetaan uusi rakennetun ympäristön ministeriö. RIAn liittohallituksen mielestä rakentamisen ohjaus ei voi rajoittua vain istuvan hallituksen määräaikaiselle kaudelle, jota ohjataan esimerkiksi hallituksen asuntopoliittisella toimenpideohjelmalla.

RIAn liitto-hallituksen mielestä rakennetun ympäristön merkitys on niin suuri, että sen ohjaukseen tarvitaan yli hallituskauden kestävää ohjausta ja kokonais-näkemystä. Tämän mahdollistaisi uusi ministeriö ja sille varattavat riittävät resurssit. Perustamalla rakennutun ympäristön ministeriö voidaan tukea maankäytön, rakentamisen, asumisen sekä liikenteen pitkäjänteistä kehittämistä ja ohjausta.

 

Kuopiossa 8. elokuuta 2014

Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry

Liittohallitus