STTK: Uusi kasvupaketti luo uutta työtä ja turvaa nykyisiä työpaikkoja


Työllisyysaste

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on tyytyväinen hallitusneuvotteluissa sovittuun uuteen kasvupakettiin.

– On hienoa, että puolueet kykenivät muuttamaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä kasvunäkymien heikentymisen vuoksi. Asunto- ja korjausrakentamisen panostukset. liikenneinvestoinnit sekä pk-yritysten rahoituksen pullonkauloihin puuttuminen ovat omiaan antamaan vauhtia Suomen pysähtyneelle taloudelle. Kasvupaketilla luodaan uutta työtä ja turvataan nykyisiä työpaikkoja, arvioi STTK:n yhteiskuntapoliittisen yksikön johtaja Jukka Ihanus.

STTK:n mielestä keskituloisten palkansaajien ostovoiman turvaaminen asteikkotarkistuksella ja uusi lapsivähennys ovat tervetulleita ratkaisuja.
– Viime vuosien veropolitiikassa on keskitytty huolehtimaan elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Odotettavissa oleva maksujen nousu ja välillisen verotuksen kiristyminen heikentävät ostovoimaa ensi vuonna. Palkansaajan mahdollisuudet pitää yllä kotimaista kysyntää ja työllisyyttä ovat tehtyjen päätösten jälkeen aiempaa paremmat, Ihanus toteaa.

STTK on huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden jatkuvasta kasvusta.
– On tärkeä muistaa 1990-luvun laman opetukset: tuolloisen laman pitkä varjo ulottuu edelleen Suomen kasvuedellytyksiin. Korkean työttömyyden ja lisääntyvän pitkäaikaistyöttömyyden hinta yhteiskunnalle on kova. STTK toivoo hallitukselta budjettiriihessä uusia ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun taittamiseksi esimerkiksi koulutuksen keinoin.

Lisätietoja: Jukka Ihanus, puhelin 050 463 9929.