STTK: Julkisilla investoinneilla vauhtia talouteen


Talouspolitiikka

Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen talouden kääntyvän lievään kasvuun.  STTK:n mielestä tavoitetta on tuettava riittävillä kasvu- ja työllisyyspanostuksilla. Järjestö odottaa, että minihallitusneuvotteluissa löytyy yhteisymmärrys kuinka Suomi ohjataan kestävän kasvun uralle.

VM:n ennusteen mukaan vuonna 2015 kokonaiskysyntä julkisia investointeja lukuun ottamatta vaikuttaa talouskasvuun positiivisesti. Maan hallituksen on uskottava Suomen tulevaisuuteen ja suunnattava varoja julkisiin investointeihin, joilla tuetaan työllisyyttä ja Suomen talouden uusiutumista.

VM:n arvio työllisyyskehityksestä on hyvin vaisu. STTK on huolissaan siitä, että pitkäaikaistyöttömyys näyttää jatkavan nousuaan. 1990-luvun laman opetukset on tärkeä muistaa: tuolloisen laman pitkä varjo ulottuu edelleen Suomen kasvuedellytyksiin. Korkean työttömyyden ja lisääntyvän pitkäaikaistyöttömyyden hinta on yhteiskunnalle kova. Nyt on käytettävä monipuolisia keinoja tilanteen helpottamiseksi. Parasta muutosturvaa ja työttömyyden ennaltaehkäisyä ovat satsaukset koulutukseen.

Ennusteen mukaan palkkojen ostovoima uhkaa mennä miinukselle. STTK toivoo hallitukselta ostovoimaa turvaavia ratkaisuja esimerkiksi tuloverotuksen asteikkotarkistusten muodossa. Kansalaisten vahvistuva ostovoima edistäisi talouden kasvua ja ylläpitää työllisyyttä kotimarkkinasektorilla.

Lisätietoja: Yhteiskuntapoliittisen yksikön johtaja Jukka Ihanus, puhelin 050 463 9929.