STTK tutki: Suomalaiset haluavat elvytystä, eivät veronkorotuksia ja leikkauksia


Talouden elvytys

STTK:n teettämän kansalaistutkimuksen perusteella suomalaiset haluavat selkeästi enemmän talouden elvyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä kuin veronkorotuksia ja leikkauksia.
– Selkeä enemmistö eli 61 prosenttia vastaajista haluaa kulutusta ja investointeja lisääviä toimenpiteitä. Ainoastaan 20 prosenttia kannattaa talouden tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä kuten leikkauksia, toteaa STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Tiedot ilmenevät STTK:n Aula Researchilla teettämästä kansalaistutkimuksesta, johon vastasi 2 284 suomalaista. Tutkimus tehtiin 7.5. – 3.6. välisenä aikana sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostitse.

Elvyttävät toimet saavat selkeän suosion kaikissa ikäryhmissä. Palolan mielestä viesti kannattaa ottaa vakavasti myös edessä olevissa minihallitusneuvotteluissa.
– Suomi tarvitsee monenlaista remonttia. On panostettava yritysten mahdollisuuteen uusiutua ja samanaikaisesti työntekijöiden osaamisen uudistamiseen. Nyt olisi korjattava liikenneverkoston perusinfraa ja julkisia rakennuksia. Tarvitsemme myös uusia kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin. Matalien korkojen ansiosta rakentamista pitäisi vauhdittaa valtion omaisuuden myynnistä saatavilla tuloilla. Näin tuettaisiin parhaiten kasvua ja työllisyyttä edelleen jatkuvan taantuman oloissa.

Kaikki paukut pitäisi kohdentaa työpaikkojen luomiseen

Hallitus on kaavaillut käyttävänsä suurimman osan valtion omaisuudesta saatavista myyntituloista velan maksuun. STTK:n puheenjohtaja sanoo ymmärtävänsä tarpeen pitää Suomi muun maailman silmissä luottokelpoisena maana.
– Työllisyysasteemme on kuitenkin hälyttävän alhaalla (noin 68 %) ja kaukana hallituksen itse asettamasta tavoitteesta (72 %). Kaikki paukut pitäisi nyt kohdentaa työpaikkojen luomiseen, Palola painottaa.

STTK:n hallitus keskusteli tänään järjestön tavoitteista edessä oleviin minihallitusneuvotteluihin. STTK toivoo neuvotteluissa uutta arviointia myös työttömyysturvan, eläkeindeksin ja lapsilisien leikkauksiin liittyviin kehysriihipäätöksiin.
– Leikkaukset kohdistuisivat erityisesti keskituloisiin palkansaajiin, joiden ostovoima on heikentynyt jo hallituksen edellisten päätösten vuoksi. Kotimarkkinoiden kulutuskysynnän kannalta uudet leikkaukset voivat olla kohtalokkaita.

STTK:n kansalaistutkimus, talouspolitiikka >>