PSKJ ja KT: Kuntaeläkkeiden rahoitus selvitettävä


Työeläkejärjestelmä

Kuntatyönantajat ja palkansaajakeskusjärjestöt haluavat selvittää kuntaeläkkeiden rahoituksen. Pyyntö liittyy käynnissä oleviin työeläkeneuvotteluihin. Selvityksen tulisi olla valmis viimeistään elokuun alussa. 

KT, SAK, STTK ja Akava ovat pyytäneet valtiovarainministeriötä asettamaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa selvitysmiehen, jonka tehtävänä olisi muun muassa selvittää, miten varmistaa kunta-alan eläkkeiden kestävä rahoitus.

Järjestöjen mielestä selvityksessä on kartoitettava muun muassa, miten muutokset kuntien toimintaympäristössä vaikuttavat kunta-alan eläkkeiden rahoitukseen. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa vaihtoehtoisia tapoja ratkaista kuntaeläkkeiden rahoitukseen liittyviä mahdollisia maksupohjariskejä.

Lisäksi tulisi huomioida maaliskuinen päätös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta sekä muutokset kuntien palvelutuotannossa.

Tavoitteena turvata kuntaeläkkeiden rahoitus kestävällä tavalla

Järjestöt korostavat, että tavoitteena on turvata kuntaeläkkeiden rahoitus kestävällä tavalla. Ne myös edellyttävät, että selvitystä tehtäessä kuullaan kunta-alan pääsopijajärjestöjä ja KT Kuntatyönantajia.

Lisätietoja:
KT:n työmarkkinalakimies Markus Mankin, puh. 050 350 3752
SAK:n edunvalvontajohtaja Janne Metsämäki, puh.040 5223614
STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884
Akavan johtaja Pekka Piispanen, puh. 040 544 0302

***

Kuntatyöntekijöiden eläkkeiden rahoituksesta pidettävä huolta