Muutos koskee myös meitä


Tarvitseeko vieraita kieliä enää opiskella, kun Skype tuo reaaliaikaisen kääntäjän nettipuheluihin? Teknologia on mahdollistamassa ihmisten välisen suullisen kommunikaation yli kielirajojen. Googlen käännösohjelmat ovat jo mahdollistaneet kirjallisen kommunikaation ilman yhteistä kieltä.

Kielitaidon tarve tuskin katoaa, koska automaattinen kääntäjä ei korvaa kulttuurien tuntumista ja ymmärtämistä, mikä on tärkeää niin henkilökohtaisissa kuin liike-elämän yhteyksissä.

Toinen ongelma liittyy tietosuojaan. Yhdysvaltain ja Kiinan tiedustelupalveluja on syytetty kaupallisten etujen edistämisessä kansallisen turvallisuuden ohessa. Skype käännetty liikeneuvottelu voi päätyä myös vieraisiin käsiin aivan kuin google käännetty muistio liikeneuvotteluista. Kaikki automaattinen kääntäminen todennäköisesti taltioituu jonnekin käytettäväksi ”big datana” ainakin käännöspalvelujen kehittämiseksi.

Matkapuhelimen karttasovellukselle voi puhua määränpään kirjoittamisen sijaan. Yhä useammalle call-centerille voi myös puhua eikä vain valita numeronäppäimillä vaihtoehtoisia etenemisväyliä. Teknologiat leviävät yhä useammille elämänalueille.

Aikaisemmin tällä viikolla Google julkaisi prototyypin kaupunkikäyttöön soveltuvasta robottiautosta, joka voisi romahduttaa taksikyytien hinnan ja myös ajan New Yorkin kaupungissa. Suomessa on valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaisi robottiautojen testaamisen tieliikenteessä. Onneksi Suomessakin on ymmärretty, että kehityksen matkassa on oltava.

Hongkongilainen sijoitusyhtiö nimitti Vital-tekoälyn johtokuntaansa aiemmin toukokuussa. Ohjelmisto tekee nopeasti sijoituspäätöksiä tietoon. Tämä on loistava esimerkki koneiden laajenevista tehtävistä. Käynnissä on uudenlainen muutos ihmisen ja koneen välisessä työnjaossa.

Työn muutos ei liity vain hitsausroboteista tai automaattisista kokoonpanolinjoista vaan yhä useammin myös asiantuntijatyötä korvautuu koneen tekemällä työllä. Ihminen ei voi kilpailla työn tehokkuudella ja tuskin edes hinnalla koneiden kanssa. Meidän on osattava tehdä jotain sellaista mihin koneista ei ole. Luovuus ja empatia nousevat vielä arvoon arvaamattomaan. Onko koulu valmis tähän?

Petri Lempinen, STTK