Valtion pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja Pardia: Valtion henkilöstö ei hyväksy virka- ja työehtosopimusten romuttamista


Palkansaajajärjestö Pardian jäsenistä enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa http://www.pardia.fi

Valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JHL, JUKO ja Pardia katsovat, että valtioneuvoston päätös, jolla rajoitetaan valtion palkkaliukumia 31.12.2018 saakka, loukkaa voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia, eivätkä virastot näin ollen voi noudattaa päätöstä.

Valtiolla sovittujen työ- ja virkaehtosopimusten mukaan palkan tulee nousta työtehtävien vaativuuden noustessa ja henkilökohtaisen työsuorituksen parantuessa. Valtion virka- ja työehtosopimuksessa on nimenomaan sovittu, ettei sopimusalan määrärahatilanne saa vaikuttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin. Tätä sopimuksen mukaista palkkaliukumaa ei valtiolla ole työnantajana yksipuolisesti oikeus estää.

Valtion pääsopijajärjestöt pitävät valtioneuvoston tekemää päätöstä ennen kaikkea palkkapolitiikan kaapuun puettuna virastojen määrärahojen lisäleikkauksena.

Päätöksessään valtioneuvosto kehottaa virastoja välttämään sellaisia uudelleenjärjestelyjä, jotka johtaisivat tehtävien vaativoitumiseen ja sen seurauksena palkan korottumiseen. Henkilöstön kannalta päätös ei tue kannustavaa palkkausta eikä työurilla etenemistä.

Valtion palkkausjärjestelmissä riittävä henkilökohtaisen työsuorituksen laadun ja tehon parantuminen johtaa henkilökohtaisen palkanosan korottumiseen. Jatkossa virastotyönantajilla ei olisi lupaa palkita kohonneesta tuloksellisuudesta ja parantuneista työsuorituksista. Pyrkimys palkkausjärjestelmän yleiseen kannustavuuteen haudattaisiin, samoin tuloksellisuuden ja tehokkuuden tavoittelu romuttuisi täysin.

Valtion pääsopijajärjestöjen mielestä päätös on tempoilevaa ja linjatonta valtionhallinnon henkilöstöpolitikkaa.