Työsuojelutarkastajat valvovat kesätyöpaikkojen työoloja


Kesätyö ja työterveydenhuolto

Esimerkiksi kesäkahvilat, torimyyntipisteet, kioskit ja myymälät ovat työsuojeluvalvonnan kohteena, kun aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat tekevät kesäkuukausina tarkastuksiaan. Pelkästään Etelä-Suomessa tarkastetaan noin 100 kesätyöpaikkaa. Tarkastuksilla kiinnitetään huomiota erityisesti työntekijöiden perehdytykseen ja ohjaukseen. Puutteita on havaittu esim. työterveyshuollossa ja työsopimuksissa.

– Nuorten huolellinen perehdytys on tärkeää, sillä heillä ei usein ole kokemusta siitä, miten työn vaarat tulee ottaa huomioon tai miten poikkeustilanteissa tulee toimia. Lisäksi nuoret eivät usein tunne omia oikeuksiaan liittyen työsuhteen ehtoihin, kertoo työsuojelutarkastaja Antti Ollila Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Myös kesätyöntekijällä oikeus työterveyshuoltoon

Yleisin puute työpaikoilla on työterveyshuolto. Se puuttui joka kolmannessa viime vuonna tarkastetuista työpaikoista. Lain mukaan työterveyshuolto tulee järjestää myös kausityöntekijöille ja myös niissä työpaikoissa, jotka toimivat vain kesällä. Työterveyshuollon tavoitteena on ennaltaehkäistä työn aiheuttamia tapaturmia, sairauksia ja terveyttä vaarantavaa kuormitusta. Työterveyshuollon tulee tuntea työpaikka ja sen työhön liittyvät riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Laki ei kuitenkaan edellytä, että työterveyshuolto sisältää sairaudenhoidon.

Myös työsopimuksissa havaittiin puutteita ja osassa työpaikoista työsopimukset puuttuivat kokonaan. Joissakin tapauksissa niihin oli kirjattu liian pitkiä koeaikoja tai työaikoja oli sovittu yleissitovan työehtosopimuksen vastaisesti. Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan osalle työnantajista oli epäselvää, että työaikalain mukaan työvuorolista tulee saattaa työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen siinä tarkoitetun jakson alkamista. Työnantajalla tulee olla selkeät pelisäännöt työvuorolistojen käsittelyyn ja esimerkiksi niihin tilanteisiin, kun terassia tai kioskia ei voidakaan pitää auki sadesäällä. Työantajaa sitovassa työehtosopimuksessa saattaa olla vielä tarkentavia määräyksiä työvuoroluetteloihin.

Tietoa ja tukea tarjolla kesäduunarille ja työnantajalle

Palkansaajajärjestöjen yhteinen kesäduunaripuhelin neuvoo toukokuusta elokuuhun kaikkia soittajia, niin kesätyöntekijöitä, heidän vanhempiaan kuin työnantajiakin. Ongelmatilanteissa voi soittaa myös aluehallintoviraston työsuojelupäivystykseen: 02950 16000.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo, että työnantajat noudattavat työelämän lainsäädäntöä ja että työ on mahdollisimman tervettä ja turvallista. Alueella työskentelee 1,1 miljoonaa henkilöä ja valvottavia työpaikkoja on 120 000. Vastuualueella on 200 työntekijää. Lisätietoja: www.tyosuojelu.fi

Lähde: www.avi.fi

***

STTK: Nuoret tarvitsevat työelämään siirtymistä tukevaa ohjausta