Palkansaajakeskusjärjestöiltä eriävä mielipide perhevapaalta työhön palaavan oikeuksista


Perhevapaat

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmikantaisen työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida, miten lainsäädäntö turvaa perhevapaalta työhön palaavien oikeudet, vahvistaa työhön paluun tukemista osana työurien pidentämistä, työssä jaksamista ja työn tuottavuutta sekä valmistella mahdolliset säädösmuutokset.

Perhevapaiden käyttöön sekä työhön paluuseen perhevapaan jälkeen liittyy haasteita niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmasta. Työpaikalla on perhevapaan aikana voinut tapahtua muutoksia työtavoissa ja -välineissä sekä organisaatiossa, joihin työhön palaajaa harvoin perehdytetään. Suurempien muutosten vuoksi työtehtävä on voinut jopa kadota tai se on lakkautettu vapaan aikana käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Muutoksiin vedoten aiemmat työt on saatettu jakaa muille tai sijainen on palkattu vakituiseksi. Palaaja saatetaan irtisanoa tai hänelle tarjotaan vaativuudeltaan ja palkkaukseltaan vaatimattomampia tehtäviä.

STTK yhdessä muiden palkansaajakeskusjärjestöjen kanssa esitti perhevapaan jälkeen tapahtuvaa perehdytystä, yhteistoimintaneuvottelujen ajankohtaa, tehostettua irtisanomissuojaa ja paluuta helpottavia joustavia työaikajärjestelyjä koskevia lainsäädäntömuutoksia.

Työnantajien ja ministeriön edustajat kuitenkin katsoivat nykyisen työsopimus- ja tasa-arvolain tarjoaman suojan riittäväksi. STTK, SAK ja Akava jättivät työryhmän muistioon yhteisen eriävän mielipiteen.