Aikuiskoulutusta tarvitaan enemmän kuin koskaan


Vaikka koulutusjärjestelmämme on monessa suhteessa hyvällä pohjalla, haastavat talouden tekninen muutos, tarve työurien pidentämiseen sekä nopeasti muuttuva työelämä suomalaisen koulutusjärjestelmän muutokseen. Tämä koskee etenkin aikuiskoulutusta jonka kehittäminen tulisi lähteä seuraavien tosiasioiden tunnustamisesta:

  1. Koulutus ja osaaminen korostuvat kansakunnan ja yksilön muutosturvana, kun oman elämän rakentaminen edellyttää yhä useammalta uuteen ammattiin kouluttautumista.
  2. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa elinikäisellä oppimisella varmistetaan sivistys ja osaaminen, joille maamme tulevaisuus rakentuu. Teknologian myötä uudet työt vaativat erilaista ja usein aiempaa korkeampaa tai syvempää osaamista.
  3. Uuden ammatin tai työn hankkiminen edellyttää mahdollisuuksia kouluttautua. Työvoiman osaamista tulisikin parantaa ammatillisesti suuntautuneilla korkeakoulututkintoon tähtäävillä ohjelmilla, jotka on tarkoitettu jo koulutetuille aikuisille. Uudet ohjelmat tulisi voida suorittaa myös työn ohessa tai oppisopimuksena työhön liittyen.
  4. Työelämään valmistuvien ja siellä jo toimivien on ylläpidettävä ammattitaitonsa ajan tasalla, mikä edellyttää työnantajalta oman vastuun kantamista ja riittävää aikuiskoulutuksen tarjontaa.
  5. Ilman aikuiskoulutusta tavoite työurien pidentämiseksi ei toteudu. Suomessa on myös 650 000 aikuista, joilla ongelmia tietotekniikan kanssa. Heistä 70 prosenttia on yli 50-vuotiaita. Perustaitojen, luku- ja numerotaidot, kanssa kamppailee 300 000 aikuista.
  6. Ideointi ja uuden luominen ovat ihmisten vahvuusalueita, joissa robotin kyvyt eivät meitä päihitä. Koulutuksen pitää kehittää näitä taitoja.
  7. Koulutuksen tulee tuottaa laaja-alaista osaamista, mikä mahdollistaa sijoittumisen erilaisiin työtehtäviin. Alan teknisen osaamisen rinnalla korostuvat yleiset taidot, jotka sisältävät työelämä- ja kansalaistaitoja, tietotekniikka ja kommunikaatiotaitoja. Monilla aloilla vuorovaikutus, empaattisuus, eettisyys ja etiikka sekä moraali ovat keskeisiä työtapoja ja työkaluja. Tieto- ja viestintätekniikan leviäminen kaikille aloille vaatii työntekijöiltä laajempaa ammattitaitoa.
  8. Työuran ja kulutuksen aikana jo hankittu osaaminen on tunnustettava täysimääräisesti, jotta aikuiset voivat suorittaa opinnot nopeammin.