Metsäasiantuntijat toivovat alalle lisää nuoria – Metsäala työllistää tulevaisuudessakin


Metsätalous

Metsäasiantuntijat toivovat alalle lisää nuoria – Metsäala työllistää tulevaisuudessakin

Metsäteollisuuden viimeaikaiset investointiuutiset ovat piristävä signaali koko metsä- ja luonnonvarasektorille. Ne vahvistavat luottamusta siihen, että kotimaisilla luonnonvaroilla on Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle merkittävä vaikutus tulevina vuosina. Uudistuva metsäala on myös kiinnostava työympäristö.

Metsäalan asiantuntijoille uutiset metsäyhtiöiden lähiajan investointisuunnitelmista ovat erityisen tärkeitä. On arvioitu, että kolmen suurimman metsäyhtiön, UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Metsä Groupin puunhankinta lisääntyy investointien myötä noin kuudella miljoonalla kuutiometrillä vuosittain. Se vaikuttaa myönteisesti alan työpaikkoihin, arvioivat metsäalan asiantuntijat. Lisäksi se luo houkuttelevaa kuvaa suomalaisen metsäsektorin tulevaisuudesta.

Metsä- ja luonnonvara- aloilta löytyy  mielenkiintoisia työpaikkoja entistä useammalle nuorelle

– Tämä on hyvä viesti niin alan opiskelijoille kuin niillekin nuorille, jotka vielä pohtivat, mille alalle kannattaa hakeutua, sanoo Meton neuvottelupäällikkö Markku Varis. – Metsä- ja luonnonvara- aloilta löytyy tulevina vuosina mielenkiintoisia ja monimuotoisia työpaikkoja entistä useammalle nuorelle. Ala on elinvoimainen ja kehittyy jatkuvasti uusiin suuntiin.

Metsäalan asiantuntijat näkevät myös tärkeänä sen, että teollisuuden puunhankinta on keskittymässä entistä enemmän kotimaahan ja havukuituun, jota Suomessa riittää. Se on hyvä uutinen myös suomalaisille metsänomistajille. Puulle tulee olemaan kysyntää.

Metsäasiantuntijat toivovatkin, että hyvät investointiuutiset antaisivat lisävauhtia niin metsäautoteiden kuin myös muun liikenneinfran kunnostamiseen. Paikoin osa metsäautoteistä alkaa olla lähes käyttökelvottomassa kunnossa ja kolmannes kiireellisen uusimisen tarpeessa. Puu liikkuu edelleen metsästä pääosin pyörillä.

– Ehkä myönteisintä näissä uutisissa juuri onkin, että sekä työllisyys- että taloudelliset vaikutukset heijastuvat ennen pitkää metsäalan lisäksi laajalle koko yhteiskuntaan, Markku Varis toteaa.

– Metsä on Suomelle edelleen ensiarvoisen tärkeä luonnonvara ja on hienoa, että sitä meillä kestävästi käytetään ja osataan myös hyödyntää entistä monipuolisemmin.

– Metsäsektorilla riittää haasteellisia töitä nuorille, joten alaa kannattaa harkita ammattina tosissaan, kannustaa Markku Varis.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Varis, puh. 044 7616 446 puheenjohtaja Håkan Nystrand 040 761 1576