Palkansaajajärjestö Pardia: Oulun yliopisto olisi voinut välttää irtisanomiset


Yliopistot ja korkeakoulut

Oulun yliopiston taloudellinen tilanne olisi mahdollistanut henkilöstövähennysten toteuttamisen lähivuosina luonnollisen poistuman kautta, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Irtisanomisperustein vähennetään enintään 60 työntekijää

Neuvottelujen päätteeksi irtisanomisperustein vähennetään enintään 60 työntekijää. Eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja osa-aikaistamisten kautta vähennetään 62 työntekijää. Vähennettävistä työntekijöistä 34 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 88 muuta henkilöstöä. Toimenpiteet toteutetaan vuosien 2014–2015 aikana.

Oulun yliopistossa on aloittanut vuodenvaihteessa kolme uutta tiedekuntaa ja monet yliopiston uudistukset ovat vielä kesken, joten henkilöstövähennysten vaikutuksia yliopiston toiminnalle on vaikea arvioida.

– Mahdollisissa toimintojen uudelleenjärjestelyissä ja karsimisessa tulee päätösten perustua kestävälle ja kannattavalle pohjalle myös vuoden 2015 jälkeen.  Yliopiston taloudellinen tilanne on vahva, joten henkilöstövähennyksiä olisi hyvin voitu lykätä ja hyödyntää niin sanottua luonnollista poistumaa.

Kaksi kolmesta irtisanottavasta on muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

– Irtisanottavien kohdentuminen tukitehtäviin johtaa siihen, että työhön jäävän muun henkilöstön työkuorma kasvaa entisestään. Myös opetus- ja tutkimushenkilöstö joutuu tekemään yhä enemmän muulle henkilöstölle kuuluvia tukitehtäviä, ja se on pois varsinaisesta opetus- ja tutkimustyöstä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

***

Pardia: Oulun yliopistossa mietittävä toistuvien yt-neuvottelujen mielekkyyttä