Pron Rinne: Euroopan on uskottava jälleen itseensä


Työntekijöiden oikeudet Euroopasssa

Europarlamentaarikkoja valittaessa on käytävä keskustelua koko EU:n kehityksen suunnasta – kehitetäänkö sitä pääoman vai ihmisten ehdoilla.

– Toukokuun Euroopan parlamentin vaaleissa päätetään EU:n tulevaisuudesta: kehitetäänkö unionia pääoman vai tavallisten ihmisten ehdoilla, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Maailmantalouden painopisteen siirtyminen haastaa Eurooppaa

Antti Rinteen mukaan maailmantalouden painopisteen siirtyminen Aasiaan ja kehittyviin talouksiin haastaa rakennemuutosta läpikäyvän Suomen lisäksi suurta osaa Eurooppaa. Vaalien yhteydessä on erityisen tärkeää keskustella siitä, mitä Euroopan hyvinvoinnin turvaaminen ja edelleen kehittäminen vaatii. Keskustelun keskiössä on oltava talouskasvun ja työllisyyden vahvistaminen kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen.

– Meidän on kyettävä vastaamaan globaalin markkinatalouden asettamiin haasteisiin. Kun esimerkiksi USA ja Islanti ovat selviytyneet talouskriisistä huomattavasti EU:a paremmin, ollaan meillä siirtymässä työttömyyskriisistä jo sosiaaliseen kriisiin, joka uhkaa tuoda mukanaan levottomuuksia ja hukata loputkin hyvinvointivaltion säilyttämismahdollisuudet, Rinne toteaa.

Rinteen mukaan eri tahoilla, poliittisilla puolueille ja vaikuttajille on toisistaan poikkeavia näkemyksiä niistä eväistä, joilla EU voi tulevaisuudessa menestyä. Näiden erojen taustalla on eturistiriitoja ja erilaisia analyyseja Euroopan mahdollisuuksista.

– Kansainvälisille yrityksille ja rahaeliitille EU on vain yksi tuotanto-, markkina- ja nautinta-alue muiden joukossa. Paikka, jossa tehdä ja kuluttaa rahaa. Ja kun tarve on, siirrytään muualle. Tavallisille ihmisille se on koti, työpaikka ja elinympäristö. Paikka, jossa pyritään elämään mahdollisimman hyvää, turvallista ja vapaata elämää, Rinne kuvailee.

– Tämä johtaa hyvin erilaisiin tavoitteisiin EU:n kehittämisessä: ensimmäiset haluavat vain markkina-alueen jolla temmeltää, kansalaisten etu taas on vahva unioni, joka turvaa niin työntekijöiden oikeudet, kuin hyvinvointivaltioiden toimintaedellytykset.

Rinne näkee liikkeellä olevan voimia, jotka haluavat kehittää Euroopan valtioita koviksi kilpailuyhteiskunniksi tasa-arvoa vahvistavia hyvinvointijärjestelmiä heikentämällä. Taloudellisia etuja itselleen kahmivien lisäksi tätä ajavat myös Eurooppaan uskonsa menettäneet.

– Nämä tahot haluavat leikata, harventaa ja repiä juuriltaan, koska muuten emme kuulemma voi pärjätä. Kaikki nykyinen leimataan vanhentuneeksi, vaikka omissa puheissa kaikuu maailmansotia edeltäneiden sääty-yhteiskuntien kaiku, Rinne kuvailee.

Eurooppalainen palkansaajaliike sen sijaan uskoo, että juuri laaja-alaiseen hyvinvointiin ja osaamiseen perustuva tasa-arvoinen yhteiskunta luo EU:lle merkitsevää kilpailuetua. Toki tarvitsemme sen ajanmukaista ja tulevaisuuteen katsovaa kehittämistä.

Rinteen mukaan kaikkien palkansaajien tulee nyt vaikuttaa, jotta saamme europarlamentin, joka kykenee tasapainottamaan viime vuosien kovaa talouspolitiikkaa sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisella, samalla asettuen selvästi myös heikommassa asemassa olevien turvaksi.

– Tarvitsemme europarlamentin joka uskoo Eurooppaan. Siihen tarvitaan jokaisen palkansaajan ääntä.

Ammattiliitto Pron eri puolilla Suomea järjestettävät EU-vaalitilaisuudet jatkuvat tänään tilaisuudella Jyväskylässä ja huomenna Tampereella. Ensi viikolla vuorossa ovat Vantaa, Vaasa ja Seinäjoki . Palkansaajajärjestöjen yhteinen Ääniä Suomesta -kampanjakiertue alkaa 5. toukokuuta Helsingistä.