Lisää työtä!


Yleissitovuus suojaa

Suomen talouden ja suomalaisen yhteiskunnan suurin haaste on liian matala työllisyysaste, joka on tällä hetkellä vain vähän yli 68 prosenttia. Maan hallituksen asettama tavoite on 72 prosenttia, joten olemme pahasti jäljessä siitä ja työttömyys on aivan liian korkealla tasolla.

Jostakin kumman syystä Suomeen ja Suomessa ei tällä hetkellä investoida. Tämän seurauksena emme ole saaneet aikaan talouskasvua sen paremmin kuin uusia työpaikkojakaan.

Viime syksynä ajateltiin, että pitkäaikaisella ja maltillisella palkkaratkaisulla yhdistettynä yhteisöveronalennukseen edesautettaisiin elinkeinoelämän investointihalukkuutta Suomeen, luotaisiin talouden kasvua ja sen myötä lisää työpaikkoja sekä parannettaisiin valtion taloutta.

Suomen kustannuskilpailukykyä parantava ja samalla suomalaisen palkansaajan ostovoimaa leikkaava palkkaratkaisu sen paremmin kuin hallituksen päätös laskea reilusti yritysten yhteisöverotusta ei kuitenkaan näytä parantaneen tilannettamme. Olemme negatiivisessa kierteessä, jossa investointeja ei tehdä, kasvua ei tapahdu eikä uusia työpaikkoja synny.

Palkansaajan ostovoiman heikkeneminen alkaa jo näkyä kysynnän heikkenemisenä. Tämän seurauksena kaupan ja palvelujen aloilta on alkanut tulla enenevissä määrin huonoja uutisia lisääntyvien yt-neuvottelujen muodossa. Huono henki tarttuu: hekin, joilla ei ole toimeentulo-ongelmia ja joilla on hyvä ostovoima, ovat tulleet varovaisiksi hankinnoissaan ja elävät säästeliäästi.

Ongelmaa voi kuvata seuraavasti: Kun ei ole työpaikkoja, ei myöskään ole palkkatuloja, joista maksettaisiin veroja, joilla puolestaan rahoitettaisiin hyvinvointiyhteiskunnan toimintoja. Kun ei ole työtä, ei ole aikanaan myöskään säällistä eläkettä. – Pitäisi siis saada lisää työtä.

***

Hallituksen kehysriihen suurimmaksi maksajaksi joutuu keskituloinen suomalainen palkansaaja

Hallituksen muutama viikko sitten pidetyn kehysriihen suurimmaksi maksajaksi joutuu tälläkin kertaa keskituloinen suomalainen palkansaaja. Siis työssään ahkeroiva, veronsa kiltisti maksava, laskunsa säntillisesti hoitava ja koko suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä pitävä aivan tavallinen suomalainen – siis STTK:lainen – palkansaaja.

Hallituksen kehyspäätös näkyy jokaisen suomalaisen palkansaajan elämässä. Olemme STTK:ssa laskeneet päätöksen vaikutuksia perheiden arkeen ja käyttäneet esimerkkinä keskituloista ”Toimisen” perhettä.

Perheeseen kuuluu työssä käyvät vanhemmat ja kaksi alaikäistä lasta. Molempien vanhempien tulot ovat 3 000 euroa kuukaudessa, siis yhteensä 6 000 euroa kuukaudessa ja 75 000 euroa vuodessa. Tiedossa olevien palkankorotusten ja hallituksen veropäätösten, kuluttajahintojen nousun ja lapsilisiin kohdistuvien leikkausten jälkeen perheen käytettävissä olevat tulot pienenevät yhteensä noin 762 eurolla vuodessa.

Laskelmassa ei ole otettu lainkaan huomioon monen perheen talouteen vaikuttavia heikennyksiä kuten työmatkamenojen ja asuntoon kohdistuvien korkokulujen verovähennysoikeuden leikkausta. Lopputulema on, että monen lapsiperheen käytettävissä olevat tulot pienenevät merkittävästi ensi vuonna.

***

Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehittämisen merkittävän vahvuuden – eli kolmikantayhteistyön – kannalta hallituksen yksipuolinen päätös leikata työttömyysturvaa ja jäädyttää osittain eläkeindeksi ei anna kovin hyvää kuvaa. Hallitus päätti näistä tähän asti kolmikannassa valmisteltujen asioiden leikkauksista ilman, että se olisi keskustellut – saati neuvotellut – palkansaajajärjestöjen kanssa. Perin omituista, kun ottaa huomioon, että hallituksessa istuu sekä perinteisiä että uudempia työväenpuolueita.

Kehysriihen myötä maata johtava sekstetti vaihtui kvintetiksi. Kuluva kevät ja edessä oleva kesä puoluekokouksineen näyttävät, kuinka uusi orkesteri soi ja mikä on sen sävel, kun tiedämme, että kvintetin johto ja mahdollisesti joku soittajistakin muuttuu. Puhumattakaan taustalla olevan orkesterin kokoonpanosta eurovaalien jälkeen.

***

Suomi on suuri maa ja sen huomaa näin kevään edetessä oikein hyvin. Etelän ihmiset valmistautuvat jo täysillä edessä olevaan kesään pihatöiden ja kesäisten harrastusten parissa. Pohjoisessa ihmiset nauttivat edelleen täysin siemauksin kirkkaana paistavasta kevätauringosta ja valkoisen hohtavista rinteistä ja hiihtoladuista.

Toivotan kaikille oikein hyvää kevättä sekä rentouttavaa, aurinkoista ja iloista pääsiäistä!

Antti Palola