Uutta työtä energiasta?


Energiapolitiikka

Kotitalouksien ja yritysten jokapäiväinen energiankäyttö tulee lähitulevaisuudessa muuttumaan. STTK:n yhteiskuntapoliittisen yksikön johtaja Jukka Ihanus toteaa, että Suomi ei tule toimeen ilman energiaa, mutta ilmastonmuutos on tosiasia, joka pakottaa meidät siirtymään pois fossiilisista polttoaineista kohti päästöttömiä energianlähteitä ja tehokkaampaa energian käyttöä.

–  Tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Tämä edellyttää muutoksia yritysten ja kotitalouksien jokapäiväiseen energian käyttöön. Muutoksen tulee kuitenkin olla hallittu, jotta ehdimme sopeutua.

Ihanus uskoo, että Suomen vahvuus on jatkossakin monipuolisessa energiantuotannossa. Riippuvuus tuontienergiasta ei saa ainakaan kasvaa.

– Realismia on, että tarvitsemme niin tuuli- kuin ydinvoimaakin. Energiapolitiikalla pitää pyrkiä lisäämään kotimaisen energian, kuten bioenergian käyttöä. Se vähentää riippuvuuttamme ulkomailta tuoduista polttoaineista kuten hiilestä ja öljystä. Energian hinnan pitää pysyä kohtuullisena, jotta suomalaisen teollisuuden kilpailukyky voidaan turvata, Ihanus painottaa.

Kotitalouksien maksaman sähkön hinta on Suomessa ollut EU-maiden vertailussa alhaalla. Suomi oli kolmen halvimman maan joukossa 2008–2012. Energian osuus kotitalouksien kulutusmenoista on kuitenkin noussut samalla aikavälillä yli 30 %.

– Kohtuuhintaisella energialla on suuri merkitys kotitalouksien ostovoimaan. Vaikka energia on ollut Suomessa halpaa, on hintojen nousu ollut rajua. Lämpö- ja sähkölaskuista johtuvaa köyhyyttä emme halua Suomeen.

Uutta työtä uusiutuvista energiamuodoista

STTK:n mielestä Suomen tulisi hyödyntää paremmin vahvuutensa uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden osalta. Biomassan hyödyntämistä lukuun ottamatta Suomi on uusiutuvien energiatuotantomuotojen käyttöönotossa eurooppalaisittain jälkijunassa, eikä Suomen energiatuotantomarkkinoille ole syntynyt imua uusiutuvien energioiden tuotantolaitoksille.

– Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä meillä on kaikki mahdollisuudet luoda uutta työtä niin energian tuotantoon kuin energiateknologian valmistukseen. Suomi on edelläkävijämaa liikenteen uuden sukupolven biopolttoaineiden kehittämisessä ja esimerkiksi yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto on hieno suomalainen innovaatio, Ihanus listaa.

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä meillä on kaikki mahdollisuudet luoda uutta työtä niin energian tuotantoon kuin energiateknologian valmistukseen.

–  On myös edistettävä energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Ne tukevat olemassa olevan yritystoiminnan kilpailukykyä ja luovat uutta työtä.

Ihanus arvioi, että uusiutuvan energian investoinnit tarvitsevat tulevaisuudessakin julkista tukea.

– Jos uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä halutaan lisätä, kaivataan investointivaiheessa julkista tukea. Pysyviä tukiautomaatteja ei kannata luoda, vaan tavoitteena tulee olla kilpailukykyinen liiketoiminta, Ihanus painottaa.

***

Onko Suomen energiapolitiikassa mitään järkeä?

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Uusi biotuotetehdas odotettu ilouutinen