EU kaipaa yhteisiä energian sisämarkkinoita


Antti Aarnio, STTK

Sähkön hinta on Suomessa sekä kuluttajille että teollisuudelle edelleen Euroopan alhaisimpia, vaikka sähkön ja maakaasun kuluttajahinnat ovat nousussa lähes kaikissa EU-maissa. Sähkön hintaerot eri EU-maiden välillä ovat niin ikään suuret ja pikemminkin kasvussa kuin laskussa. STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio ihmettelee, miksi pyrkimys yhteisiin energian sisämarkkinoihin on EU:ssa lähes kuoliaaksi vaiettu.

– On käsittämätöntä, kuinka vähän energiapolitiikasta keskustellaan eurovaalien yhteydessä, vaikka EU:n yhteinen energiapolitiikka ei todellakaan ole menestystarina. Energia ei ole koskaan ollut Euroopassa halpaa ja viime vuosina EU:n ja sen kauppakumppanien välinen energian hintaero on vain kasvanut. Samalla on kasvanut EU:n riippuvuus tuontienergiasta, Aarnio kertoo.

Energiapolitiikkaa vai turvallisuuspolitiikkaa?

Yhteiseen energiapolitiikkaan kohdistuu EU:ssa sekalainen joukko jäsenmaiden omia intressejä teollisuuden kilpailukyvystä kotitalouksien energiakustannuksiin ja energiatehokkuuden vallankumoukseen. Energiapolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa. Yli 90 prosenttia EU:ssa kulutettavasta öljystä ja yli 70 prosenttia kaasusta tuodaan muualta, suuri osa Venäjältä.

– EU ja Venäjä ovat todellisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa energia-asioissa. Eurooppalaisessa keskustelussa Venäjän toimet Ukrainaa vastaan ovat nostaneet energiariippuvuuden uhat uudelleen keskusteluun, mutta Suomen lintukodossa vähemmän. Kummallista sinänsä, sillä lähes kaikki kivihiili, öljy ja maakaasu tuodaan Suomeen Venäjältä, Aarnio toteaa.

Sisämarkkinat vaativat sujuvampaa yhteistyötä

EU:ssa kukin jäsenmaa huolehtii itse energiapolitiikastaan, eikä Aarnion mukaan ole realistista uskoa, että kansalaiset haluavat luovuttaa päätösvallan Suomen energiapoliittisista ratkaisuista Brysseliin. Yhteisten eurooppalaisten energian sisämarkkinoiden saavuttaminen vaatisi kuitenkin  yhteisvastuun ja yhteistyön lisäämistä.

– Kuka suomalainen muka haluaisi maksaa energiastaan enemmän , jotta sähköverkkoa modernisoitaisiin jossain toisessa EU-maassa? Tarvitaan kuitenkin kotimaista keskustelua ja väittelyä siitä, kuinka pitkälle yhteistyötä tulisi viedä. Vaikeneminen energiapolitiikasta eurovaalikeskustelussa ei vie energiapolitiikkaa yhtään mihinkään ja siitä kärsivät pitkässä juoksussa niin kuluttajat kuin EU-alueen teollisuuskin, Aarnio toteaa.

***

Uutta työtä energiasta?