STTK: Yleissitovuus suojaa työntekijöitä ja estää kilpailun vääristymistä


Yleissitovuus suojaa

Suomen Yrittäjien tänään julkaisema raportti arvioi, että yleissitovuuden perusteet ovat murentuneet ja yleissitovuus vaikuttaa vahingollisesti työllisyyteen ja suomalaisen työn kilpailukykyyn.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mielestä yleissitovuus suojelee työntekijöitä ja estää vääristyneen kilpailun yritysten välillä.
– Suomen menestys perustuu nyt ja tulevaisuudessa sitoutuneisiin, ammattitaitoisiin, motivoituneisiin ja hyvin johdettuihin työntekijöihin. Yritys ei voi hakea kilpailuetua palkkoja polkemalla tai muutoin työehdoista tinkimällä.

Purkamalla yleissitovuus vahvistettaisiin työelämän vastakkainasettelua ja epävakaus työmarkkinoilla purkautuisi esimerkiksi työtaisteluina.
– Nämä yhdessä tekisivät Suomesta yrityksille epähoukuttelevan maan sijoittua, investoida ja menestyä. Tällainen toiminta olisi kovin lyhytnäköistä.

STTK pitää tarpeellisena lisätä joustoja työelämässä, mutta se on tehtävä harkitusti, hallitusti ja tasapuolisesti.
– Joustoja eivät tarvitse ainoastaan työnantajat vaan myös työntekijät ja meillä on jo nyt paljon mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen. On kuitenkin turha kuvitella, että huonoina aikoina työntekijät hyväksyvät joustot ”alaspäin”, jos vastaavasti hyvinä aikoina joustoa ei esiinny ”ylöspäin”. Paikallinen sopiminen ei tarkoita vain työnantajan etujen hoitamista, Palola korostaa.

STTK:n mielestä parasta paikallista sopimista on hallittu sopiminen, joka pohjautuu lainsäädäntöön, työ- ja virkaehtosopimuksiin ja työntekijöitä edustavan luottamushenkilön toimintaan.
– Pykälät yksin eivät kuitenkaan ratkaise. Paikallisessa sopimisessa on viime kädessä kyse osapuolten luottamuksesta ja siitä tunteesta, että tavoitteet ovat yhteiset.

STTK ei näe tarvetta minimipalkkalainsäädännölle.
– Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä huomioi alakohtaiset erot ja erityistarpeet palkanmuodostuksessa. Järjestelmä on jopa joustavampi kuin lainsäädännön käyttö.

Toimihenkilöbarometri viestii epäluottamuksesta

STTK:n hallitus keskusteli yleissitovuudesta tämän päivän kokouksessaan. STTK:n Toimihenkilöbarometriin vastanneista vain vähän yli puolet (55 %) on sitä mieltä, että työnantaja luottaa alaisiinsa ja vain 35 prosenttia kokee, että työnantaja pitää edes melko tärkeänä henkilöstön työkyvyn ylläpitoa. 29 prosenttia arvioi, että työnantaja huolehtii henkilöstön kehittymismahdollisuuksista. Vain 26 prosenttia STTK-laisista vastaajista on sitä mieltä, että työnantaja arvostaa työntekijöitä ja osoittaa heille huomioita. Yhtä vähän ollaan sitä mieltä, että työpaikan viihtyisyys on työnantajalle tärkeää.

– Näiden lukujen valossa luottamuksen rakentamisessa näyttäisi olevan vielä paljon tehtävää, puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030.