Palkansaajakeskusjärjestöt: EU:n ja USA:n kauppasopimus hyödyttäisi Suomen palkansaajia


Euroopan Unioni

Palkansaajajärjestöt SAK, STTK ja Akava kannattavat Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen solmimista. TTIP-sopimus (Transatlantic Trade and Investment Partnership) hyödyttäisi taloudellisesti myös Suomea, sillä se kiihdyttäisi kaupankäyntiä ja kilpailua ja lisäisi tuottavuutta.

Sopimuksen voidaan odottaa tuovan työntekijöille nykyistä enemmän mielekkäitä, hyvin palkattuja töitä, parantavan kuluttajien ostovoimaa ja laajentavan tuotevalikoimaa.

TTIP-sopimus sisältää kaupan esteiden vähentämiseksi useita toimia, kuten tullien alennukset ja säätely-yhteistyötä. Lisäksi se loisi yhteisiä standardeja ja virtaviivaistaisi elinkeinotoiminnan lupamenettelyjä.

TTIP-sopimus vahvistaisi EU-maiden työntekijöiden asemaa globaalissa kilpailussa

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyö edistäisi yhteisiä arvoja, kuten demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Sopimus avaisi mahdollisuuden määrittää kauppapolitiikkaa nykyistä avoimemmaksi ja vastuullisemmaksi. Se myös toimisi todennäköisesti mallina tuleville kauppasopimuksille.

– Sopimuksen kirjaukset investointisuojasta eivät saa kuitenkaan hankaloittaa uusien kansallisten lakien säätämistä. Energia-alan yhteistyö puolestaan hyödyttäisi EU-maita, kun ne voisivat lisätä kaasun tuontia USA:sta, sanoo SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto.

Sopimus vahvistaisi EU-maiden ja Yhdysvaltojen työntekijöiden asemaa globaalissa kilpailussa, koska se voisi tehostaa kansainvälisten työnormien noudattamista ulkopuolisissa maissa.

– On tärkeää luoda toimiva malli, joka myös edistää Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työelämän perusoikeuksia kauppasopimuksissa, sanoo STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa.

Järjestöt korostavat, että niin neuvotteluiden kuin säätely-yhteistyön on oltava avointa ja työntekijäjärjestöillä on oltava niissä vaikutusmahdollisuudet. Muutamat kansalaisjärjestöt ovat jo arvostelleet TTIP-sopimuksen valmistelua avoimuuden puutteesta.

– Suomen ja Ruotsin työntekijäjärjestöillä on myönteinen kanta sopimukseen – tietyin, selkein ehdoin. Hyvin neuvoteltu sopimus hyödyttäisi niin Suomen, muun EU:n kuin USA:n työntekijöitä, sanoo Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen.

Lisätietoja:

SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto, puh. 041 515 3045

STTK:n kansainvälisten asioiden päällikkö Risto Kousa, puh. 040 501 6510

Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Penttinen, puh. 040 772 8861