SAK, STTK ja Akava: Työväkivallan uhan torjuntaan tarvitaan järeämmät keinot


Työpaikkojen väkivalta kuriin

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava pitävät välttämättömänä sitä, että Suomessa otetaan käyttöön järeämmät keinot väkivallan ja sen uhan torjumiseksi työelämässä. Tämä edellyttää, että lainsäädäntöä täydennetään antamalla yksityiskohtainen asetus väkivallan uhan torjumiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimineen väkivaltaa ja sen uhan torjuntaa työssä selvittäneen työryhmän raportti julkistettiin tänään. Ministeri Paula Risikko kommentoi tuoreeltaan loppuraporttia ja lupasi kutsua keskeiset toimijat keskustelemaan jatkotoimista.
– Ministeri ottaa väkivallan uhan tosissaan. Tämä on tervetullut viesti palkansaajille, SAKn työympäristöasiantuntija Raili Perimäki korostaa.

Pelkästään työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan 78 000 työntekijää joutuu vuosittain kiinnikäymisen kohteeksi työpaikallaan ja noin 200 000:ta on uhattu väkivallalla.

– Fyysisen ja henkisen väkivallan uhka haittaa työntekoa päivittäin monilla työpaikoilla, useilla aloilla ja monenlaisissa työtehtävissä. Raportti kertoo jopa kuolemaan johtaneista tapauksista, työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen STTK:sta toteaa.

STM:n työryhmän raportti osoittaa, että nykyinen sääntely on riittämätöntä.

– Väkivallan uhan hallinnassa on suuria toimiala- ja työpaikkakohtaisia eroja. Tämä asettaa palkansaajat eriarvoiseen asemaan. Väkivallan uhka lyhentää pahimmillaan työuria ja heikentää halua hakeutua kyseisille aloille. On valitettavaa, että työnantajapuoli näkee työsuojelutoimenpiteet vain kustannuksena ja hallinnollisen taakan lisäämisenä, Akavan asiantuntija Tarja Arkio korostaa.

Lisätietoja:
SAK: Työympäristöasiantuntija Raili Perimäki, 040 522 62 85.
STTK: Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, 040 5450 631.
Akava: Asiantuntija Tarja Arkio 040 508 3731.