Pardia: Uudelleenkouluttamisella olisi vältetty osa irtisanomisista Destiassa


Irtisanomissuojan heikentäminen

Destian asiantuntijapalvelut -tulosyksikkö on saanut päätökseen 19.2.2014 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut koskien Infrasuunnittelun henkilöstöä.

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola on pettynyt irtisanottujen määrään; neuvotteluiden tuloksena 12 toimihenkilöä joutuu lähtemään.

Lomautettavia on enintään 35 toimihenkilöä eli enintään 12 henkilötyövuotta. Infrasuunnittelussa työskentelee noin 130 henkilöä.

– Työnantaja olisi halutessaan esimerkiksi uudelleenkouluttamisen kautta voinut rajoittaa irtisanomisten määrän pienemmäksi, Simola sanoo.

Lomautukset alkavat työtilanteesta riippuen heti sen jälkeen, kun henkilöiden vuosilomat ja muut työaikajoustot on pidetty. Lomautukset toteutetaan pääosin osa-aikaisena. Pääsääntöisesti lomautukset ovat voimassa toistaiseksi. Vähentämiset ja lomauttamiset toteutetaan 30.9.2014 mennessä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517 ja Destian pardialainen luottamusmies Kimmo Laaksola gsm 040 082 7896. 

***

Miljoona työikäistä uudelleenkoulutukseen – mutta miten?