Henkilöstön koko potentiaali käyttöön asiakkaan parhaaksi


STTK:n Riitta Työläjärvi painottaa, että koulutetun hoitohenkilöstön eri ammattiryhmien tietotaitoa ei ole varaa jättää vajaakäytölle, kun hallituksen ja opposition yhteistä sote-uudistusta jalkautetaan. Sote-säästöjä syntyy ja lähipalvelut voidaan turvata vain, kun koko henkilöstö voi käyttää kaiken osaamisensa potilaan ja asiakkaan parhaaksi. Uudenlainen työnjako varmistaisi sosiaali- ja terveyspalveluissa tehokkaamman työskentelyn ja enemmän hoidettuja asiakaskontakteja keveämmällä työn kuormituksella.

– Työajan käyttö ei nyt ole kaikilta osin optimaalista. Esimerkiksi lääkäritiheys on Suomessa kansainvälisessä vertailussa korkealla tasolla, mutta terveyskeskuksen sairasvastaanotolle voi joutua jonottamaan jopa kuukausia. Terveyskeskuslääkärin päivään voi kuulua vain kuusi potilasta, mikä on aivan liian vähän vaikka asiakas olisi moniongelmainenkin. Tällä tahdilla lääkäri”pulaa” ei saada ikinä paikattua, huomauttaa STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi.

– Parhaat käytännöt eivät saa jäädä hajanaisiksi paikallisiksi kokeiluiksi, vaan ne tulee ottaa rutiinikäyttöön myös kaikilla uusilla sote-alueilla. Hyvä esimerkki moniammatillisesta työn järjestämisestä ovat lääkäri-hoitaja- tai lääkäri-fysioterapeutti tiimit, jotka ovat saavuttaneet hyviä tuloksia ajankäytön tehostamisessa ja jonojen purkamisessa. Kustannuksia voidaan saada kuriin myös lisäämällä liikkuvia- ja mobiilipalveluja sekä ammattilaisten mahdollisuuksia tukea asiakkaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

Työläjärvi muistuttaa, että eri sote-ammattiryhmien välinen tuki sekä toisten työn arvostaminen ja kunnioittaminen tulevat näkymään ennen kaikkea asiakkaiden palveluprosessien parantumisena.

Henkilöstö mukaan kehittämään sote-alueiden työtä

Uusia sote-alueita kehitettäessä on tärkeätä, että kaikilla henkilöstöryhmillä on mahdollisuus osallistua muutokseen ja antaa oma asiantuntemuksensa prosessiin. Tulevaisuuden palvelutarpeen mukaan henkilöstöä voidaan sijoittaa uusiin tehtäviin ja uudenlaisiin toimenkuviin.

– On hyvä muistaa, että jokainen on oman työnsä asiantuntija. Muutoksen onnistuminen edellyttää luottamuksen ja turvallisuuden ilmapiiriä, jossa edetään henkilöstön kanssa neuvotellen sekä riittävää koulutusta ja perehdytystä tarjoten.

– Sote-rakenteita uudistettaessa tulee henkilöstölle taata samanlainen 5 vuoden irtisanomissuoja, kuin kuntarakenteita uudistettaessa on tehty, Työläjärvi painottaa.