Kehysriihessä päätetään tulevaisuudesta


Suomalainen aikuiskoulutus

Kehysriihessä päätetään tulevaisuudesta, ei vain vyön kiristämisestä. Suomi on noussut maailman rikkaimpien maiden joukkoon koulutuksen tuottamalla osaamisella. Sodan jälkeen kehityksemme on vailla vertaa maailman historiassa.

Koulutus Suomessa on maailman parhaita, älkäämme hukatko suurinta rikkauttamme.

Tänä vuonna kouluun menevät lapset valmistuvat työelämään vuonna 2030. He ovat tuolloin 23-vuotiaita ammattikorkeakoulu- tai yliopiston kandidaattitutkinnon suorittaneita. Tämä edellyttää, että nämä tutkinnot ja oppilaitokset ovat yhä olemassa.

Ennen vuotta 2030 työ tulee muuttumaan täydellisesti. Kiihtyvästi kehittyvä automaatio vapauttaa ihmisen monista nykyisistä tehtävistä. Tutkijat puhuvat ihmisen ja koneen välisestä uudesta työnjaosta. Ihmiset tekevät työtä, josta koneet eivät selviä, mikä vaati meiltä jokaiselta uudenlaista osaamista.

Luovuus ja ideointi ovat ihmisen suurimpia vahvuuksia. Älykäs kone kykenee korjaamaan toimintaansa, mutta se ei pysty luomaan uutta. Tässä on tulevaisuuden ammattiosaamisen ydin niin korkeakoulusta kuin ammattiopistosta valmistuneella. Vuoden 2014 ammattitaidolla ei ensi vuosikymmenellä selviä.

Koulutuksen puolustaminen ei tarkoita nykyisen museoimista.

Rahan ja organisaatioiden ohessa on puhuttava uusista sisällöistä ja opetuksen muodoista. Harvaanasutussa maassa valtakunnallinen lukiopilvi toisi monipuolisen kieltenopetuksen ja parhaan luonnontieteiden opetuksen jokaiseen lukioon. Uusi teknologiaa on mahdollisuus, ei uhka.

Petri Lempinen, STTK

***

Aikuiskoulutus tarvitsee kokonaisuudistuksen

STTK: Digitalisaatio haastaa työelämän, sosiaaliturvan ja koulutuksen muutokseen