SuPerin Silja Paavola: Henkilöstö otettava mukaan sote-alueiden valmisteluun


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tukee eilen julkistettua sote-mallia. Valittu malli turvaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja toimivuuden vuosikymmeniksi. SuPer esitti tätä nyt valittua mallia uudeksi sote-malliksi ensimmäisen kerran yli neljä vuotta sitten. Liitto on ollut huolissaan siitä, etteivät kunnat ole pystyneet tuottamaan ja kustantamaan sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, joita kansalaisilla on oikeus odottaa. SuPer on ollut huolissaan myös hoidon laadusta, kun asiakkaiden tiedot eivät kulje jouhevasti hoitopaikkojen välillä.

Malli rakentuu viiden erva-alueen eli nykyisen erityisvastuualueen varaan

Nyt valittu malli rakentuu viiden erva-alueen eli nykyisen erityisvastuualueen varaan. Alueet päättävät, miten kuntien rahat jaetaan. SuPerin mukaan paras vaihtoehto sosiaali- ja terveyshuollon rakentumiseen on malli, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja koko sosiaalitoimi ovat kokonaisuudessaan samojen järjestämisvastuualueiden alaisuudessa ja laaja rahoituspohja antaa nykyistä järjestelmää laajemmat toimintaedellytykset.

Keskitetyllä mallilla voidaan purkaa turhia kustannuksia, lyhentää odotusaikoja vastaanotoille ja tehostaa tiedonkulkua asiakkaan hoidossa.

Pirstaleinen palvelujen tuottajaorganisaatio on estänyt tehokkaasti hoiva- ja hoitoyksikköjen välisten tietojen siirtymisen. Keskitetyllä mallilla voidaan purkaa turhia kustannuksia, lyhentää odotusaikoja vastaanotoille ja tehostaa tiedonkulkua asiakkaan hoidossa.

Sote-uudistuksessa on tärkeää, että henkilöstö otetaan mukaan uusien sote-alueiden valmisteluun. Tässä yhteydessä on myös uudistettava kuntien valtionosuusjärjestelmä, terveydenhuollon monikanavarahoitus sekä laadittava palveluja turvaava lähipalvelulainsäädäntö, jotta palvelut pysyvät kohtuullisella etäisyydellä.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

***

STTK: Sote-uudistuksen henkilöstöriskeihin ei ole varauduttu