Jyty: Henkilöstö mukaan sote-muutosprosessiin


​Hallitus- ja oppositiopuolueet pääsivät yhteisymmärrykseen sunnuntaina sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty katsoo, että puolueiden saavuttama sopimus sote-uudistuksesta on myönteistä, mutta nyt ollaan vasta alkumetreillä. Varsinainen kova työ on vielä edessä.

– Erityisen haasteellista on se, miten jatkovalmistelutyössä sosiaali- ja perusterveydenhuollot samoin kuin erikoissairaanhoito saadaan nivottua saumattomasti yhteen. Ensiarvoisen tärkeää on pitää henkilöstö mukana muutosprosessissa ja sen valmistelussa, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

Puolueiden yhteisesti hyväksymän sopimuksen mukaan sote-palvelut tullaan järjestämään viiden alueellisen järjestäjän eli ns. erva-alueiden pohjalta, jossa kuntayhtymät toimivat hallintomalleina ja rahoitus tulee kunnilta. Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki pitää hyvänä sitä, että kunnat ovat uudessa sote-mallissa edelleenkin mukana palvelujen tuottamisessa ja että lähipalvelut kuten mm. terveyskeskus- ja kotipalvelut saadaan tulevaisuudessakin mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Pihlajamäen mukaan uudistuksella tulee pyrkiä nimenomaan siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja palvelujen toimivuus tulevat ykkösprioriteetiksi. Valitettavasti perusterveydenhuolto ja vanhusten palvelut ovat viime vuosina kuntien valtionosuuksien leikkausten johdosta päässeet heikentymään.

– Meneillään olevassa valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa olennaista on pitää huolta siitä, että uusi valtionosuusjärjestelmä huomioi kuntien erilaiset olosuhteet palvelujen järjestämisessä mahdollisimman oikeudenmukaisesti eikä valtionosuusuudistuksella heikennetä kuntien taloudellista tilannetta entisestään palvelujen tuottamisessa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että uuden vanhuspalvelulain tavoitteet saadaan toteutettua, Jytyn puheenjohtaja linjaa.

Pihlajamäen mukaan on hyvin tärkeää, että uudistuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palvelussuhdeturvasta pidetään kiinni ja että eri henkilöstöryhmiä kuullaan ja kohdellaan tasapuolisesti, jotta uudistus toteutuisi mahdollisimman hallitusti ja avoimesti. Pihlajamäki painottaa, että väestön vanhetessa ja kestävyysvajeen painaessa päälle olevia rakenteita hyödynnetään aiempaa paremmin ja että sote-palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti alueiden asiantuntumusta ja hyviä käytäntöjä hyödyntäen. Jytyn puheenjohtajan mukaan sorvattu sote-uudistus vaatii vielä runsaasti hiomista ja yksityiskohtiin paneutumista.

– Nyt ei pidä hätiköidä vaan hoitaa valmistelutyö maaliin laajasti eri asiantuntijatahoja hyödyntäen niin, että sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien uusien alueiden toiminta voidaan aloittaa suunnitelman mukaisesti 1.1.2017.