Työmarkkinajärjestöiltä yhteinen malli henkilöstösuunnitelman tekemiseen


Osaaminen työelämässä

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevaan lainsäädäntöön tuli muutoksia 1.1.2014 alkaen. Työpaikkojen on ajantasaistettava omat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa uuden lain mukaisiksi vuoden 2014 aikana. Työmarkkinajärjestöt (Akava, EK, Kirkon työmarkkinalaitos, Kunnallinen työmarkkinalaitos, SAK, STTK ja Valtion työmarkkinalaitos) ovat laatineet yhteistyössä työpaikoille mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatimiseen. Sen tarkoituksena on helpottaa uudistuneen lainsäädännön omaksumista työpaikoilla.

Mallin pohjalta kussakin yrityksessä voidaan työnantajan ja henkilöstön kesken laatia yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Työmarkkinakeskusjärjestöt edistävät mallin käyttöön ottamista työpaikoilla ja arvioivat uudistuneen lainsäädännön tavoitteiden toteutumista kahden vuoden kuluttua lainsäädännön voimaantulosta.

Lue lisää: Työmarkkinajärjestöjen laatima malli