Meton puheenjohtaja Håkan Nystrand: Metsäbiotalous on suomelle haaste – ja uusi mahdollisuus


Metsätalous

Suomen suuri tehtävä nyt ja tulevina vuosina on luoda edellytyksiä kasvavalle ja uudelle metsäbiotaloudelle, totesi puheenjohtaja Håkan Nystrand Meton hallituksen kokouksessa torstaina. Tämä tuo vakavia haasteita sekä alan koulutuspolitiikkaan että henkilöstöresursseihin.

Nystrandin mukaan Suomi tarvitsee sekä alan perinteisen liiketoiminnan kehittämistä että täysin uutta liiketoimintaa. Metsäpolitiikan tehtävä on luoda tälle kehitykselle hyvä kasvualusta. Tulevaisuudessa metsäbiotalouden kasvu ja monipuolistuminen johtavat myös kotimaan raakapuun kysynnän kasvuun, uskoo Nystrand.

Suomi tarvitsee sekä metsäbioalan perinteisen liiketoiminnan kehittämistä että täysin uutta liiketoimintaa

Toisaalta, samaan aikaan maailmanlaajuisesti on hyvin tiedossa uusiutuvien luonnonvarojen niukkuus. Nystrandin mielestä onkin kovin lyhytnäköistä ajatella, että metsiä ja kasvua riittää loputtoman pitkälle tulevaisuuteen. Suomessa tulee huolehtia siitä, että metsät kasvavat meillä hyvin ja terveinä ja metsien käyttö on tehokasta ja kestävää.

Metsäbioalan vahvin kilpailuvaltti on ihminen

– Metsäbioalan, kuten koko suomalaisen luonnonvara-alan, vahvin kilpailuvaltti on ihminen.

Sen vuoksi suuret muutokset koulutusjärjestelmässä saattavat olla kohtalokkaita metsäalan kaltaisille erityisaloille, Nystrand toteaa. – Esimerkiksi metsätalousinsinööriopiskelijoiden aloituspaikkoja ei voida vähentää samaan aikaan kun yleisesti tiedetään, että alan asiantuntijoiden tarve on lisääntymässä. Riittävät henkilöresurssit ovat koko alan kilpailukyvyn ja menestymisen avaintekijä.

Metsäbioala tarvitsee tulevina vuosina ison joukon osaavia nuoria. Samoista nuorista kilpailevat jo nyt monet muutkin alat. Sen vuoksi on tärkeää pitää huolta siitä, että henkilöstö työpaikoilla voi hyvin.

Henkilöstön mukaan ottaminen on muutoksen onnistumisen edellytys.

– Hyvät työpaikat pärjäävät vetovoima –kisassa parhaiten, Nystrand toteaa. – Ihmisillä täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Tämä on erityisen tärkeää myös yritysten muutosprosesseissa. Henkilöstön mukaan ottaminen on muutoksen onnistumisen edellytys.

– Kilpailukyky, pärjääminen ja  Suomen vihreän kasvun menestys ovat tärkeitä sanoja. Samalla täytyy muistaa, että niiden todellinen voima perustuu yritysten osaavaan, sitoutuneeseen ja riittävään henkilöstöön.

– Siitä porukasta on pidettävä hyvää huolta nyt ja myös tulevina vuosina,

***

Metsäalan ja EU:n suhde arvioitava uudelleen

Metsäasiantuntijat saivat uuden puheenjohtajan