Palkansaajajärjestö Pardia: Kehysriihessä turvattava valtion palvelut


Julkinen sektori, määrärahaleikkaukset

– Laadukkaasti toimivat valtion palvelut ovat Suomen kilpailuetu, joista on syytä pitää kiinni myös tulevan kehysriihen linjauksia tehtäessä. Toimiva valtionhallinto, turvallisuus ja oikeusjärjestelmä sekä valtion tuottama perusinfra mahdollistavat yritysten toiminnan ja investointien tekemisen, Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Julkisen sektorin rakenteelliset uudistukset ovat kohdentuneet nimenomaan valtionhallintoon. Suomalaisessa työelämässä on tehty viime vuosina enemmän organisaatiomuutoksia kuin missään muualla Euroopassa ja aktiivisin muutosten toteuttaja on ollut valtionhallinto.

Tehtävillä toimenpiteillä tuettava työllisyyttä ja kasvua

– Tulevissa hankkeissa on huolehdittava, ettei valtionhallintoa kurjisteta. Samalla on huomioitava henkilöstönäkökulma uudistuksissa. Lomautuksiin tai irtisanomisiin johtavista toimintamenojen leikkauksista on pidättäydyttävä. Kaikissa henkilöstömuutoksissa on huolehdittava hyvistä henkilöstöpoliittisista periaatteista, riittävistä siirtymäajoista ja hyvästä muutosturvasta, Simola edellyttää.

Kehysriihen sopeuttamistoimissa on pidettävä kiinni hallituksen aiemmasta sitoumuksesta kohdistaa toimet puoliksi menoleikkauksiin ja puoliksi veronkorotuksiin.

Kehysriihen sopeuttamistoimissa on pidettävä kiinni hallituksen aiemmasta sitoumuksesta kohdistaa toimet puoliksi menoleikkauksiin ja puoliksi veronkorotuksiin.

– Nyt on tärkeää, että tehtävillä toimenpiteillä tuetaan työllisyyttä ja kasvua, eikä tukahduteta sitä.

Palkansaajajärjestö Pardian kokonaisjäsenmäärä on noin 60 000 jäsentä, joista enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardia on STTK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisätietoja: Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola, p. 075 324 7501, gsm 040 566 8517.

***

Faktat kuntoon – kuinka suuri on Suomen julkinen sektori?